Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης: Ένα μικρό χρονικό του επιλόγου της μεγάλης περιπέτειας της Λίμνης Βουλιαγμένης

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Το Π. Δ/γμα του 2003, που αναφέρεται στην απόλυτη προστασία της Λίμνης και της ευρύτερης περιοχής της (Λόφος Φασκομηλιάς, 1200 περίπου στρέμματα) ως διατηρητέου μνημείου της φύσης (ΦΕΚ 51/4.2.2003, τ.Α΄), επέβαλε ως χρονικό όριο συμμόρφωσης στους όρους προστασίας της τη χρονική διάρκεια μιας διετίας από τη δημοσίευσή του, δηλαδή έως 4.2.2005.

               Επειδή, αντί συμμόρφωσης, παρατηρούσαμε επιδείνωση της κατάστασης στη Λίμνη, υποβάλαμε σχετική καταγγελία στις 21.07.2015 στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (α.π. ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ 1984/28.07.2015). Οι Επιθεωρητές του Σώματος, μετά από αυτοψία που διενήργησαν στον χώρο της Λίμνης, στις 3.8.2015, κάλεσαν με την υπ’ αρ. πρ. 48/4.3.16 έκθεσή τους σε απολογία της εκμισθώτρια Εκκλησία και τη μισθώτρια Εταιρία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του ως άνω εγγράφου, για τη μη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του Π. Δ/τος του 2003.

               Την έκθεσή τους κοινοποίησαν, μεταξύ άλλων, και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς και στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, για να ενεργήσουν ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους.

               Η Εκκλησία της Ελλάδος και η μισθώτρια Εταιρία, αντί συμμόρφωσης, προσέφυγαν στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., όπου επικαλέστηκαν, τόσον αυτοί όσο και η Προϊσταμένη της ΥΔΟΜ, την ισχύ του Νόμου 4178/13, ενώ ο γράφων επικαλέστηκε την ισχύ του Π. Δ/τος του 2003 ως κατισχύοντος του Νόμου. Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. δικαίωσε την εκμισθώτρια Εκκλησία, τη μισθώτρια Εταιρία και την Προϊσταμένη της ΥΔΟΜ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

               Με δικαιολογημένη αγανάκτηση αλλά και με πίστη για την τελική νίκη σχολιάσαμε την απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. στον τοπικό τύπο ως εξής:

«Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. υιοθέτησε τους ισχυρισμούς της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των εννέα δικηγόρων και μηχανικών, εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εταιρίας εκμετάλλευσης των ιαματικών λουτρών της Λίμνης που βασίστηκαν σε μια αντισυνταγματική παράγραφο του Νόμου 4178/2013 περί τακτοποιήσεων αυθαιρέτων και απέρριψε την προσφυγή μου, επικαλούμενο πολεοδομικές διατάξεις που δεν είναι εφαρμόσιμες στην περίπτωση της Λίμνης, λόγω του προέχοντος χαρακτήρα της ως μέρους της φυσικής μας κληρονομιάς, το οποίο προστατεύεται ευθέως από το άρθρο 24 του Συντάγματος, όπως έκρινε το ΣτΕ με την υπ’ αρ. 369/1995 γνωμοδοτική απόφασή του.

Το θέμα θα έχει συνέχεια. Η καταστροφική για τη Λίμνη απόφαση θα ακυρωθεί. Η Λίμνη θα σωθεί. Τα στοιχεία του οικοσυστήματός της που έχουν διαταραχθεί από ανθρώπινες επεμβάσεις (ανέγερση αυθαιρέτων, μπάζωμα Μικρής λίμνης και Λασπολίμνης, αλλοίωση τμήματος της φυσικής παραλίας της) θα αποκατασταθούν και θα παραδοθεί στο κοινό αλώβητη, όπως μας την κληροδότησαν οι πρόγονοί μας (βλ. Εφημ. «Παλμός Γλυφάδας», 15.10.2016)».

               Αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Το Εφετείο Πειραιώς (Τμ. Α2 Ακυρωτικό) με την Α107/2020 απόφασή του, την οποία κοινοποίησε τον Απρίλιου του 2020 ταυτόχρονα σε όλους τους αντιδίκους μας (Υπουργό Περιβάλλοντος, Δήμο και ΥΔΟΜ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Εκκλησία της Ελλάδος, Εταιρία «Ιαματικά Λουτρά Βουλιαγμένης») μας δικαίωσε υιοθετώντας στο ακέραιο τη δική μας νομική επιχειρηματολογία.

               Η απόφαση του Εφετείου, όπως όλες οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, είναι άμεσα εκτελεστή. Γι’ αυτό και η ΥΔΟΜ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την υπ’ αρ. 5631/22.10.2020 απόφασή της, ακύρωσε την με ΑΑ3063698/1.10.2015 δήλωση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4178/13 που αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές στη Λίμνη, όπως εγγράφως μας διαβεβαίωσε. Στη συνέχεια, η ίδια υπηρεσία με το υπ’ αρ. πρωτ. 5979/5.11.2020 έγγραφο, προσδιόρισε ημερομηνία για διενέργεια αυτοψίας, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ αργότερα, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλαμε (αρ.πρ. 5556/27.7.2021), η ΥΔΟΜ του Δήμου μας, με την υπ/ αρ. 5889/10.8.2021 απάντησή της, μας ενημέρωνε ότι η αυτοψία στη Λίμνη θα διενεργηθεί στις 7.9.21. Αλλά διενεργήθηκε τελικά στις αρχές Οκτωβρίου 2021 μετά από οχλήσεις της παρακάτω δημόσιας υπηρεσίας, την οποία εμείς είχαμε παρακινήσει (Βλ. 1. Το με αρ.πρ. 64822/4654/16.7.2021 έγγραφο του Σώματος Επιθ. Νοτ. Ελλάδος του ΥΠΕΝ 2. Το με αρ. πρ.72184/4920/5.8.2021 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας).

               Κατά την αυτοψία επισημάνθηκαν αυθαίρετα κτίσματα-κύριοι χώροι 963,55 τ.μ.

               Αυτή είναι η αλήθεια, η μόνη αλήθεια, που σφράγισε τον επίλογο της μεγάλης περιπέτειας της Λίμνης. Ο φίλος Δήμαρχος, όπως είναι φυσικό, ξεχνά ή συγχέει κάποιες λεπτομέρειες, λόγω του πολυσχιδούς του έργου προφανώς. Όμως «φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ’ αλήθεια», όπως ο έλεγε ο Αριστοτέλης.

Με όλη μου την αγάπη

και με αμέριστη κατανόηση!

Ο Πρόεδρος της ΚΙΝ.ΠΟ.Β.

Χρήστος Διονυσόπουλος

Φιλόλογος, Ιστορικός, Αρχαιολόγος,

Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ,

Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 20 Νοεμβρίου 2021]