Δρομολογείται υδατοδρόμιο στον Άλιμο

Άλιμος

Η ίδρυση και η λειτουργία υδατοδρομίου στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αποκτήσει ένα εναέριο μέσο μεταφοράς και να αποτελέσει σημείο ελκυστικού τόπου προορισμού ενώ παράλληλα θα αποτελέσει την αφετηρία τουριστικών αποδράσεων για τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Την δυνατότητα υλοποίησης, την έγκριση και την χωροθέτηση του υδατοδρομίου ήρθε να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου κατά την έκτακτη συνεδρίαση του, την Παρασκευή 6 Αυγούστου. Ως καταλληλότερη θέση επιλέχθηκε το Β’ Αλίπεδο. Σύμφωνα με το σχέδιο θα απαιτηθεί χερσαία έκταση επιφάνειας 121,34 τ.μ. εκ των οποίων επιφάνεια 60 τ.μ. για το κτίριο εξυπηρέτησης (1,2,9,10,1), και θαλάσσια επιφάνεια για την εξυπηρέτηση του υδατοδρομίου επιφάνειας χίλια τετρακόσια (1.400,00) τ.μ. Για την άδεια ίδρυσης απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή τεχνικού φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Μεταφορών. Εκ των προϋποθέσεων για την έκδοση αδείας είναι η έγκριση παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία και ομόφωνα έλαβε το σώμα.

Κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης τόνισε τα εξής:

Ο Δήμος Αλίμου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, στην αποκαλούμενη «Ελληνική Ριβιέρα». Ως εκ της θέσεως του οφείλει και πρέπει να αποτελεί πόλο ανάπτυξης της περιοχής παράλληλα και σε συνέχεια των μεγάλων αναπλάσεων που συντελούνται στην ευρύτερη γύρω περιοχή.

Όπως όλοι γνωρίζετε είναι σε εξέλιξη η μεγάλη ανάπλαση στο χώρο του πρώην αεροδρομίου στην περιοχή του Ελληνικού και αντίστοιχα βρίσκεται στο στάδιο ανάπλασης η Μαρίνα Αλίμου, η μεγαλύτερη μαρίνα της Ελλάδας. Εν συνεχεία η κοντινή απόσταση του Δήμου από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και η άμεση πρόσβαση του σε λιμάνι και αεροδρόμιο με εξυπηρέτηση από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς συντελούν ακόμη περισσότερο στον καθορισμό του Δήμου μας ως πόλο έλξης πολλών επισκεπτών.

Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου θέτοντας έτσι τις βάσεις για να αποκτήσει ο Άλιμος εναέριο μέσο μεταφοράς, το οποίο σε συνδυασμό με την εύκολη προσβασιμότητα του Δήμου, αφού ο Δήμος Αλίμου εξυπηρετείται συγκοινωνιακά με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως προελέχθη, και διαθέτει σταθμό ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, αλλά και αστικών λεωφορείων με απευθείας γραμμή για το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος θα αποτελέσει σημείο ελκυστικού τόπου προορισμού ενώ παράλληλα θα αποτελέσει την αφετηρία τουριστικών αποδράσεων για τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η λειτουργία υδατοδρομίου στον Άλιμο και η διασύνδεσή του με τον λοιπό Ελλαδικό χώρο, πέραν της σημαντικής τουριστικής ώθησης που θα προσφέρει για τον Δήμο, θα τον αναδείξει και σε σημαντικό αστικό κέντρο της Περιφέρειας και βασικό πόλο έλξης εσωτερικής μετακίνησης των κατοίκων της Περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής.

Η αδειοδότηση ίδρυσης και στη συνέχεια λειτουργίας υδατοδρομίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου, αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής που συμβάλλει στην ανάδειξη του διαδημοτικού ρόλου και της εμβέλειας του Αλίμου.

Για την αδειοδότηση ίδρυσης και στη συνέχεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4663/2020 ΦΕΚ 30/Α/12-2-2020 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για την δυνατότητα υλοποίησης του οράματος ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, ερευνήθηκε η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, και επιλέχθηκε ως κατάλληλη θέση το Β’ Αλίπεδο και στο σημείο που φαίνεται στο απόσπασμα σχεδίου:

Ήτοι, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο θα απαιτηθεί χερσαία έκταση επιφάνειας 121,34 τ.μ. εκ των οποίων επιφάνεια 60 τ.μ. για το κτίριο εξυπηρέτησης (1,2,9,10,1), και θαλάσσια επιφάνεια για την εξυπηρέτηση του υδατοδρομίου επιφάνειας χίλια τετρακόσια (1.400,00) τ.μ. Οι συντεταγμένες της χερσαίας έκτασης (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1) είναι:

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 28 Αυγούστου 2021]