Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων όλο τον χρόνο στην Ηλιούπολη

Ηλιούπολη

Ξεκίνησαν έγκαιρα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, από εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ηλιούπολης, που θα εκτελεστούν τμηματικά στην διάρκεια ενός έτους, ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τα ήδη καταγεγραμμένα 1755 φρεάτια, όλων των τύπων που υπάρχουν στον Δήμο Ηλιούπολης, θα δεχτούν από έναν καθολικό καθαρισμό και τοπικά – όπου παραστεί ανάγκη – θα πραγματοποιηθούν και επαναληπτικοί καθαρισμοί, ώστε το δίκτυο υδροσυλλογής ομβρίων να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Η διαδικασία του καθαρισμού περιλαμβάνει: Συλλογή όλων των στερεών απορριμμάτων και αναρρόφηση των υγρών, απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού από το φρεάτιο χειρωνακτικά ή με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και απ’ ευθείας φόρτωσή τους, προκειμένου αυτά να μεταφερθούν σε επιτρεπόμενο χώρο απόθεσης απορριμμάτων.

Επιπλέον, πριν το τελικό έλεγχο καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής, διενεργείται επιμελής καθαρισμός της περιοχής του φρεατίου και ψεκασμός εσωτερικά με απολυμαντικό υγρό.

«Με τον έγκαιρο προγραμματισμό και την σωστή εκτέλεση των προληπτικών καθαρισμών φρεατίων, υλοποιείται η καλύτερη δυνατή προετοιμασία του δικτύου της πόλης μας, έναντι της επερχόμενης χειμερινής περιόδου», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Σεφτελής.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 11 Σεπτεμβρίου 2021]