Εγγραφές νηπίων για την σχολική χρονιά 2021-2022 στην Ηλιούπολη

Ηλιούπολη

O Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους γονείς των βρεφών και νηπίων του Δήμου ότι οι αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική Χρονιά 2021-2022, οι οποίες υπέχουν & θέση Υπεύθυνης Δήλωσης θα υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση του ιστότοπου http://aitiseisvn.ilioupoli.gr για το χρονικό διάστημα από 07/06/2021 έως 27/06/2021 και ώρα 24:00. Η είσοδος στο πρόγραμμα των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω των κωδικών του TAXISNET.
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» έχει στη δύναμή του οκτώ (8) Παραρτήματα Αγωγής, τα οποία λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:

 1. Α’ Παράρτημα Αγωγής Αθηνοδώρου 65 Τηλ. 210- 9958862
 2. Β’ Παράρτημα Αγωγής Χίου 34 Τηλ. 210-9963720
 3. Γ’ Παράρτημα Αγωγής Ψαρών 9 Τηλ. 210- 9922211
 4. Δ’ Παράρτημα Αγωγής Τσαμαδού 12 Τηλ. 210- 9917726
 5. Ε’ Παράρτημα Αγωγής Κύπρου & Σαντορίνης Τηλ. 210- 9710397
 6. Ζ’ Παράρτημα Αγωγής Παράσχου 26 Τηλ. 210- 9932623
 7. Η’ Παράρτημα Αγωγής Αγαμέμνονος 3 Τηλ. 210- 9910932
 8. Ι’ Παράρτημα Αγωγής Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας Τηλ. 210- 9944967 Τα Παρ/τα Αγωγής λειτουργούν βάσει του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών ΦΕΚ 4249/Τεύχ. Β/5-12-2017.
  α) Στα Παραρτήματα Αγωγής Β’, Γ΄ & Ζ΄ εγγράφονται νήπια γεννηθέντα το έτος 2018 και τους μήνες Ιανουάριο , Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019 . (Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται υποχρεωτικά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2016 έως 31-12-2017).
  β) Στα Παραρτήματα Αγωγής Α΄, Δ΄, Ε΄ εγγράφονται βρέφη από 8 μηνών και νήπια έως την ηλικία που εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο.(Βρέφη είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/4/2019 έως στις 31/12/2020 και Νήπια τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2018 έως 31/3/2019)
  γ) Στο Η΄ Παράρτημα Αγωγής εγγράφονται νήπια ηλικίας από 18 μηνών έως την ηλικία που εγγράφονται στο νηπιαγωγείο.(Παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2018 έως 1/3/2020)
  δ) Στo Ι΄ Παράρτημα Αγωγής εγγράφονται βρέφη που έχουν γεννηθεί από 1/4/2019 έως & 31/12/2020.
  Στα Παραρτήματα Αγωγής εγγράφονται βρέφη και νήπια αποδεδειγμένα εργαζόμενων και άνεργων μητέρων που είναι κάτοικοι ή / και δημότες Ηλιούπολης. Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2021-2022 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2021.
  Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν στο πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης έως τις 23 Ιουλίου 2021.
  Ενστάσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mail του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ kafadil@ilioupoli.gr από 24 Ιουλίου έως και 26 Ιουλίου 2021.
  Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά και ψυχικά υγιή, καθώς και αρτιμελή, ενώ αποκλείεται η εγγραφή παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
  Όταν οι αιτήσεις που υποβάλλονται για εγγραφή υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων κενών θέσεων των Παραρτημάτων, τότε οι τοποθετήσεις των παιδιών σε αυτά θα γίνονται με τη σειρά προτεραιότητας στη κατάταξη, ανάλογα βεβαίως με τις διαθέσιμες κενές θέσεις ανά ηλικιακή κατηγορία.

Ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α

Το ΚΑΦΑΔΗΛ θα συμμετάσχει στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)» με την ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών Α΄ (Αθηνοδώρου 63-65), Γ΄ (Ψαρών 9), Δ΄ (Τσαμαδού 12), Ε΄ (Κύπρου & Σαντορίνης) και Η’ (Αγαμέμνονος 3). Επισημάνεται ότι ορισμένες μητέρες έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)» και στο ΚΑΦΑΔΗΛ, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, αυτόματα διαγράφεται από τον πίνακα μοριοδότησης του ΚΑΦΑΔΗΛ, προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στα Παραρτήματα Αγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 1. Στο Γραφείο του ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ (Νικόμαχου 18, Ηλιούπολη) τηλ. 2109913183,2109958084-89 & στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης,
 2. Στα Γραφεία Αθηνών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-75, Αθήνα) τηλ. 2131320600,
 3. Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Αρχική σελίδα – Παιδικοί σταθμοί – Ανακοινώσεις.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 19 Ιουνίου 2021]