«ΑΙΞΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» – Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Γλυφάδας

Γλυφάδα Επικαιρότητα

Υπουργείο έχουμε. Οργανισμούς αποκτάμε. Ανάπτυξη δεν έχουμε.

Εγινε το πρώτο βήμα για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Γλυφάδας με την ψήφισή του – κατά πλειοψηφία – στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την Τετάρτη 14 Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση ύστερα από μια αναβολή. Τώρα κρίθηκε ότι ωρίμασε η διαδικασία και ότι μπορούσε το σώμα να το συζητήσει μιας και η αρχική προθεσμία ήταν η 30η Απριλίου. Το πολυσέλιδο καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού και οι προδιαγραφές του δημιούργησαν ερωτήματα σε δημοτικούς συμβούλους διοίκησης και αντιπολίτευσης με αποτέλεσμα η συζήτηση να είναι αναλυτική και μακροσκελής. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που θα βοηθήσει το Δήμο να αξιοποιήσει τουριστικά την περιοχή και όχι μόνο, διευκολύνοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και κάνοντας πιο άμεση την εκτέλεση ενεργειών, σύμφωνα με τη διοίκηση. Ενώ ο Πρόεδρος των Εργαζομένων Κώστας Παπαδόπουλος ζήτησε να μην το ψηφίσουν καθώς υποθηκεύεται το μέλλον του Δήμου και οι υπηρεσίες του. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, πολιτικές αλλά και επί της διαδικασίας τοποθετήσεις το σώμα ψήφισε κατά πλειοψηφία την έγκριση σύστασης από το Δήμο, Αναπτυξιακού Οργανισμού με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Γλυφάδας, την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, το σχέδιο καταστατικού, τον ορισμό μελών της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού και την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.


Πέρασε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γλυφάδας την έγκριση σύστασης από το Δήμο, Αναπτυξιακού Οργανισμού με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Γλυφάδας, την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, το σχέδιο καταστατικού, τον ορισμό μελών της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού και την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί. Τελευταία στιγμή προστέθηκε η ανάθεση στη δικηγόρο του Δήμου Δήμητρα Θεοδώρα Ράλλη ώστε να τρέξει όλα τα απαραίτητα της διαδικασίας.
Η συζήτηση ήταν εκτενής και αναλυτική με τους δημοτικούς συμβούλους διοίκησης και αντιπολίτευσης να θέτουν ερωτήματα αλλά και να κάνουν τοποθετήσεις προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο εργαλείο του Δήμου Γλυφάδας.
Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής «οι αναπτυξιακοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες αυτής της μορφής έχουν οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση προγραμμάτων που αναλαμβάνουν τις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελούν. Ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ. Επίσης, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μετοχών. Ο διευθύνων σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου – εκτός από τον Πρόεδρο – δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετοχών ΟΤΑ. Τα μη εκτελεστικά μέλη δε δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών, σε αντίθεση με τα εκτελεστικά μέλη. Το προσωπικό τους διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.
«Σκοπός να φέρουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και προστιθέμενες αξίες. Όπως οι ιαματικές πηγές και δομές που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θα φτιάχναμε νομικό πρόσωπο με πράσινες μορφές ενέργειας. Μας δόθηκε καινούργιο νομικό εργαλείο. Αν στελεχωθεί κατανεμηθεί καλά μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες για το δήμο μας. Έχουμε απορίες και ερωτήματα. Μακάρι να έχει ουσία και να μην είναι μια ανακύκλωση δημοκρατίας και δυσκολιών όπως το έχουμε ζήσει στο παρελθόν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γλυφάδας.

Από τους πρώτους έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας Κώστας Παπαδόπουλος εκφράζοντας φόβους, επιφυλάξεις και αγωνία για τον αναπτυξιακό οργανισμό και το βαθμό που θα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις στους ΟΤΑ. Έριξε ευθύνες στην κυβέρνηση κατηγορώντας τη ότι εδώ και δύο χρόνια «βρέχει» νομοσχέδια αντιεργατικά. Τόνισε ότι η ΠΟΕ – ΟΤΑ και ο σύλλογος εργαζομένων του Δήμου καταγγέλλουν ότι είναι καθαρά για εργολαβικά συμφέροντα και το χαρακτήρισε «εργασιακή παγίδα». Παράλληλα έκανε έκκληση στο Δήμαρχο να το δει σοβαρά και στους δημοτικούς συμβούλους να μην το ψηφίσουν γιατί θα υποθηκεύσουν το μέλλον του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων ο Παναγιώτης Γιάχος τόνισε ότι έχει πάρει παράταση έως τις 10 Ιουνίου η προθεσμία ψήφισης του συγκεκριμένου θέματος και ρώτησε γιατί δεν το αναβάλει ο Δήμος για αργότερα ενώ πρότεινε να γίνει και ξεχωριστή ψηφοφορία για τη σύσταση και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Πρόεδρος αρνήθηκε την πρόταση για ξεχωριστή ψηφοφορία και συζήτησε το θέμα στο σύνολο του. Ο δε Δήμαρχος είπε ότι προχωρούν με την νομοθεσία που ίσχυε μέχρι την ημέρα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο που όριζε για τις 30 Απριλίου την προθεσμία.
Οι ερωτήσεις του πρ. Αντιδημάρχου Μάριου Κασσέρη κέντρισαν το ενδιαφέρον και έκαναν όλους να αναμένουν τις σχετικές απαντήσεις. Ρώτησε: «Ποιος συνέταξε το καταστατικό; Είναι σχέδιο από την ΚΕΔΕ; Αν ψηφιστεί θα έχει τη δυνατότητα να γίνουν διορθώσεις; Ποιος έφτιαξε τη μελέτη βιωσιμότητας; Αν περάσει η ημερομηνία που θέτει το υπουργείο θα έχει δικαίωμα ένας δήμος να ιδρύσει την αναπτυξιακή; Πως θα ορίζονται μισθοί, αντιμισθίες, προσλήψεις; Θέσατε στον υπουργό ερωτήματα; Να έρθει πιο ολοκληρωμένο;»

Στον καταιγισμό αυτών των ερωτήσεων ο Δήμαρχος απάντησε ότι χαίρεται να ακούει τον Μάριο Κασσέρη και τόνισε: «Πατήσαμε στην προσπάθεια που έκαναν κι άλλοι δήμοι πριν από εμάς και από υφιστάμενους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Ο Σωκράτης Ζάχος και ο Αποστόλης Γεωργούλας τη συνέταξαν. Δεδομένα αντλήθηκαν και απόάλλους αντίστοιχα αναπτυξιακούς. Έχουμε μειώσει νούμερα. Επιλέξαμε να μην αναβάλλουμε περιμένοντας τη νέα νομοθεσία που λέει ότι θα εγκρίνεται η αναπτυξιακη μέσω της Ο.Ε. οτιδήποτε ψηφίζουμε μπορεί να τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις μας. Θα επανέλθουμε εφ’ όλης της ύλης αν όλα πάνε καλά τους επόμενους 4 με 5 μήνες».

Στο Στάδιο των τοποθετήσεων ο Τάσος Ταστάνης τόνισε ότι δεν έγινε καμία αναφορά στα ζητήματα που έθιξε ο Πρόεδρος των Εργαζομένων λέγοντας πως έθεσε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. «Η ΝΔ ξεκίνησε να προχωρά σε αυτή τη διαδικασία με μοναδικό σκοπό οι ιδιώτες να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Δυο μεγάλες συλλογικότητες είναι ενάντια. Αν όλα αυτά που λέτε ότι θα κάνει ο αναπτυξιακός οργανισμός, τελικά τι θα κάνει ο δήμος; Γιατί δεν υπογράφεται από τους δύο κυρίους η μελέτη για να υπάρχει και η στήριξη αυτής της πρότασης, μήπως είναι άκυρη όλη η διαδικασία. «Θα καταψηφίσουμε αυτή την προσπάθεια. Κραυγή διαμαρτυρίας και αγωνίας ότι με αυτή την κίνηση ανοίγετε τους ασκούς του Αιόλου».
«Έρχεται σαν έναν ακόμη όχημα για να εκχωρηθούν αρμοδιότητες σε ιδιώτες – εργολάβους», είπε ο Αλέξης Στεφανίδης.

Ο Μάκης Φιλόπουλος υπερθεμάτισε λέγοντας ότι «Οι δημοτικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να είναι ένα καλό εργαλείο στα χέρια των δήμων με την προϋπόθεση να υπάρχει η ευθύνη της δημοτικής αρχής να προωθήσει τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που διαφορετικά δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βαθμίδα ανάπτυξης για το δήμο. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμος και θα τον ψηφίσουμε».

«Δεν βλέπω πουθενά ιδιωτικοποίηση και εργολάβους. Φυσικά ένας οργανισμός για να προχωρήσει μπροστά θα πρέπει να έχει μια υποτυπώδη υπηρεσία. Σίγουρα ο σκοπός μας πρέπει να είναι οι καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες και αυτός ο οργανισμός είναι το καλύτερο εργαλείο», είπε ο Νίκος Λεβετσοβίτης. Μάλιστα εξήγησε πως ο οργανισμός αυτός έρχεται να μοιράσει αρμοδιότητες και να αποφορτίσει το δημοτικό συμβούλιο που παλαιότερες εποχές τελείωνε τις συνεδριάσεις του ξημερώματα για να διευθετήσει ένα σωρό θέματα. Απάντησε καίρια σε ερωτήματα που τέθηκαν περί γενικής συνέλευσης και σύστασης νέων υποκαταστημάτων από ανώνυμες εταιρείες.
«Είμαι υπέρ της φιλοσοφίας να υπάρχουν χρήσιμα εργαλεία για το δήμο, όμως αναρωτιέμαι όταν θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα χειρίζεται όσα χειρίζεται σήμερα ολόκληρος ο Δήμος εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο τι θα κάνουμε; Θα ψηφίζουμε τους προϋπολογισμούς και θα απαλλάσσουμε τα μέλη από τυχόν ευθύνες; Θα καταντήσει ο δημοτικός σύμβουλος να είναι τιμητικός τίτλος όπως είναι ο κόμης στα Επτάνησα. Θα έχουμε μια εξουσία συγκεντρωμένη στα χέρια 11 ανθρώπων, δε θα λογοδοτούν σε κανένα και δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει ο δημοτικός σύμβουλος. Είναι μείζον πολιτικό ζήτημα. Ο δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται από το λαό. Εκχωρούμε το Σύνταγμα και αυτό που λέει ο νόμος το παραχωρούμε σε ένα συμβούλιο. Η Ο.Ε. πήρε πολλές αρμοδιότητες. Θα μπορούσαμε να έχουμε κι άλλες νομικές μορφές όπως ΚΑΠΠΑ κλπ όμως έχουμε δημοτικούς συμβούλους. Είναι ζήτημα λαϊκής κυριαρχίας. Θα υπογράφει συμβάσεις, άρα το δημοτικό συμβούλιο δε θα έχει κανέναν ρόλο», είπε ο Μάριος Κασσέρης στην τοποθέτησή του. Και στη συνέχεια έκανε παρατηρήσεις πάνω στον κανονισμό που είχαν ασάφειες και αντιφάσεις αποδεικνύοντας ότι φτιάχτηκε πρόχειρα.
Τις ίδιες αντιφάσεις παρατήρησε και ο Παναγιώτης Γιάχος ο οποίος χαρακτήρισε «τυφλοσούρτι» τον τρόπο που συντάχθηκε το καταστατικό. «Οδηγούμαστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να είναι τιτλούχοι που συμμετέχουν σε παρελάσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Μετά τις τοποθετήσεις ο Μάκης Φιλόπουλος έθεσε το ζήτημα το θέμα να εξεταστεί ξανά και να έρθει σε επόμενο συμβούλιο διότι δεν είχε αντιληφθεί όλες αυτές τις παραλείψεις στο καταστατικό. «Δεν είχα χρόνο να το μελετήσω», είπε.
Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία με τον Μάριο Κασσέρη να απέχει και τους Τάσο Ταστάνη, Σταμάτη Σκαμπαρδώνη και Αλέξη Στεφανίδη να καταψηφίζουν.

Τακτικά Μέλη

 1. Στέλιος Κουρουπάκης Πρόεδρος Εκτελεστικός
 2. Αλεξάνδρα Παπανικολάου Αντιπρόεδρος μη Εκτελεστικός
 3. Γιώργος Γκρίλλας Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικός
 4. Γιώργος Αγγελόπουλος Μέλος μη Εκτελεστικό
 5. Παναγιώτης Κισκήρας Μέλος μη Εκτελεστικό
 6. Ιακωβίνα Μαργαρίτη Μέλος Εκτελεστικό
 7. Γιώργος Χατζηδάκης Μέλος Εκτελεστικό
 8. Αναστάσιος Ταστάνης Μέλος μη Εκτελεστικό
 9. Παναγιώτης Γιάχος Μέλος μη Εκτελεστικό
 10. Γιώργος Ανδρέου Μέλος μη Εκτελεστικό
 11. Γεράσιμος Φιλόπουλος Μέλος μη Εκτελεστικό

Αναπληρωματικοί

 1. Σπύρος Δήμου Μη Εκτελεστικός
 2. Δημήτρης Νιτσιόπουλος Μη Εκτελεστικός
 3. Λιάζος Ιωάννης Εκτελεστικός
 4. Αγγελάτος Δημήτρης Μη Εκτελεστικός
 5. Ιωάννης Σκαλτσάς Μη Εκτελεστικός
 6. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης Εκτελεστικός
 7. Παναγιώτης Κατσαρίδης Εκτελεστικός
 8. Σκαμπαρδώνης Σταμάτης Μη Εκτελεστικός
 9. Τζούβελης Ιωάννης Μη Εκτελεστικός
 10. Αναστάσιος Παπαναστασίου Μη Εκτελεστικός
 11. Ευστάθιος Γεωργούλας Μη Εκτελεστικός

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 24 Απριλίου 2021]