Γλυφάδα: Σε δόσεις ο λογαριασμός για τα πεζοδρόμια

Γλυφάδα

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 τέθηκε ως θέμα η «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου καταβολής δαπάνης πλακόστρωσης, κυβόλιθων και κρασπέδων για τα έτη 2017 – 2023 , στο Δήμο μας που αντιστοιχεί στους παρόδιους ιδιοκτήτες». Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ήταν να παραμείνουν οι 30 δόσεις. Η πρόταση του Αντιδημάρχου Δημήτρη Νιτσιόπουλου ήταν οι δόσεις να γίνουν 24 και να οριστεί ποσό όχι κατώτερο των 50 ευρώ μηνιαίως. Το μοναδικό μέλος της Αντιπολίτευσης, Παναγιώτης Γιάχος, τόνισε ότι επειδή οι προδιαγραφές για τα πεζοδρόμια ήρθαν και τροποποιήθηκαν σε προγενέστερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας, δε θεωρεί ότι η απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή με την τιμολόγηση είναι νόμιμη. «Κυρίως για τα έργα με τους κυβόλιθους» επεσήμανε και εξήγησε ότι θα προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το θέμα της χρέωσης. Επομένων και καταψήφισε το θέμα. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περικλής Δορκοφίκης συνοψίζοντας και καταμετρώντας τις ψήφους ανέφερε ότι το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με τις δόσεις να είναι 30 τον αριθμό.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 10 Απριλίου 2021]