ΠΟΛΚΕΟΑ: «Σώστε τα αεροσκάφη»

Ελληνικό Αργυρούπολη

SOS εκπέμπει το ΠΟΛΚΕΟΑ καθώς κινδυνεύει «να τιναχτεί στον αέρα»
η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

Στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, στο Προεδρικό Διάταγμα (Σ.Ο.Α.ΑΠΠΦΕΚ35_01.03.2018), αναφέρονται μεταξύ άλλων οι χαρακτηρισμοί των μνημείων.
Όπως έχει επισημανθεί από το ΠΟΛΚΕΟΑ στα κείμενά του το πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ έχει χωροθετηθεί και θα φιλοξενήσει το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Επίσης, το άρθρο 7 του παραπάνω Π.Δ. αναφέρει ρητά την «Παγόδα» με την συμπλήρωση μάλιστα ότι «… τυχόν υπάρχοντα σε αυτό κτίσματα, συνιστούν συνοδά κτίρια της πιο πάνω χρήσεως».
Υπενθυμίζουμε πως η «Παγόδα» μετά από δική μας προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) χαρακτηρίστηκε (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566_ΦΕΚ307-14.12.2016)

Προτείνουμε:
Άμεσα, η συλλογή των εκθεμάτων ιδιαίτερα μεγάλης ιστορικής σημασίας που διατρέχουν την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην χώρα μας, όπως φιλοξενηθούν και εκτεθούν στην Παγόδα.
Σήμερα, αυτά τα εκθέματα του ΠΟΛΚΕΟΑ που προορισμό έχουν το Μουσείο, βρίσκονται διάσπαρτα και όχι ασφαλώς.
Υπενθυμίζουμε επίσης, και είναι σε γνώση της Κυβέρνησης και του Επενδυτή πως το Σ.Ο.Α., σχετικά με τα αεροσκάφη που βρίσκονται στον χώρο προβλέπει «… τα εναπομείναντα αεροσκάφη που βρίσκονται στον χώρο προτείνεται να παραμείνουν στην περιοχή σαν διαδραστικά σημεία αναφοράς στο τοπίο και ως μέρος της ιστορίας του αεροδρομίου» (Summary Σ.Ο.Α._σελ.53).
Ο λόγος της αναβαθμισμένης αναφοράς των πολιτιστικών χρήσεων γης απορρέει από τις διάφορες δεσμεύσεις (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι) που πρέπει να σεβαστεί ο Επενδυτής και η Κυβέρνηση να θέσει τα όριά της!
Κατά συνέπεια, η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στον χώρο είναι δεδομένη.
Προβληματίζει η «ηχηρή» σιωπή του Υπουργείο Πολιτισμού και της Υπουργού, κας Λίνας Μενδώνη.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ σταθερά, εδώ και 26 χρόνια, προωθεί το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, αναδεικνύοντας την ιστορικότητα του χώρου, το πολιτισμικό αποτύπωμα, τη διάσωση των πολιτιστικών μνημείων νεότερης ιστορίας της χώρας.
Ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της πανδημίας, με εξώδικό της, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μας καλεί εντός 10 ημερών να παραχωρήσουμε στην ίδια τα αεροσκάφη αλλιώς θα προχωρήσει σε αναγκαστικό πλειστηριασμό. Το ΠΟΛΚΕΟΑ με εξώδικη απάντησή του απέκρουσε τους ισχυρισμούς της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε..
Καταγγέλλουμε την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για την προσπάθεια ποινικοποίησης ζητημάτων πολιτισμού και καλούμε τους
αρμόδιους Υπουργούς (Πολιτισμού και Ανάπτυξης) και συνολικά την Κυβέρνηση όπως παρέμβουν και προωθήσουν τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, κάτι που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Το ζήτημα είναι πολιτικό και η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την ιστορική ευθύνη γι’ αυτό.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 27 Φεβρουαρίου 2021]