Ελληνικό – Αργυρούπολη: Αναβολή δημοπρασίας ακινήτου Μαρίνειο

Ελληνικό Αργυρούπολη

Νέα ημερομηνία δημοπρασίας

Λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας των έκτακτων, ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν στις 15 και 16 Φεβρουαρίου το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και την Αττική εν γένει κατέστη αδύνατη η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 09:30 διεξαγωγή της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου Αναψυκτήριο – Τουριστικό Περίπτερο στο Ελληνικό Αττικής Μαρίνειο με σκοπό την ανακαίνιση και αξιοποίησή του.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της δημοπρασίας, η πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24/2/2021 και ώρα 9:30 π.μ. στον τόπο και με τους όρους που ορίζονται στην δημοσιευθείσα προκήρυξη και περίληψη αυτής τροποποιούμενου σχετικά του όρου 2 της ως άνω προκήρυξης.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 20 Φεβρουαρίου 2021]