Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: Κώστας Πασακυριάκος: «Εξελίξεις για το έργο της Μαρίνας της Βουλιαγμένης: Μήπως τελικά χρειάζονται κι άλλες μελέτες;»

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Κώστας Πασακυριάκος ενημερώνει για τις εξελίξεις σχετικά με το έργο της Μαρίνας στη Βουλιαγμένη και εκθέτει τις απορίες του.
«Δημοσιεύτηκε στα τέλη Δεκέμβρη, Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορά στη «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ». Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το έργο μπαίνει σε τροχιά άμεσης έναρξης των εργασιών, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα αρκετές εκκρεμότητες.
Μάλιστα, μερικές από αυτές έρχονται να προστεθούν με την ίδια την απόφαση.

Τι εννοούμε;
Αναφέρουμε ενδεικτικά από την Κοινή Υπουργική Απόφαση:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η διαχείριση των βυθοκορημάτων θα πραγματοποιηθεί βάσει των προτάσεων της ΜΠΕ, αποκλειόμενης εκείνης της πρότασης που αφορά εμπλουτισμό παρακείμενων παραλιών.
(…) Το σύνολο των παραπάνω αναλύσεων και αξιολογήσεων (σ.σ. για τη διαχείριση των αποβλήτων), καθώς και το πρόγραμμα παρακολούθησης, θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4014/2011), η οποία θα πρέπει να εξετάζει σε βάθος τόσο τα ζητήματα που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο και εκείνα που αφορούν στη φυσική, χημική και βιολογική αξιολόγηση των υλικών βυθοκόρησης.
Η εν λόγω μελέτη θα καταλήγει:
(α) σε τεκμηριωμένες προτάσεις βέλτιστης διάθεσης των υλικών βυθοκόρησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προτάσεις της ΜΠΕ όσο και το εύρος των τρόπων διάθεσης που αναφέρεται στις ως άνω Κατευθυντήριες Γραμμές για την Διαχείριση Υλικών Βυθοκόρησης της Σύμβασης της Βαρκελώνης, καθώς και
(β) στην πρόταση των παραμέτρων, του τρόπου, της συχνότητας και του βάθους χρόνου για την παρακολούθηση της ενδεχόμενης επίδρασης που θα έχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον οι εναποθέσεις βυθοκορημάτων
που θα εγκριθούν ως ασφαλείς.
Για την αξιολόγηση της ως άνω μελέτης από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση της οικείας λιμενικής αρχής, της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής.
Η έγκριση της ως άνω μελέτης αποτελεί ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ βυθοκόρησης».
Υπάρχουν ακόμα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που, σύμφωνα με αξιολογήσεις επιστημόνων, αρμοδίων και ειδικών, θα απασχολήσουν ιδιαίτερα το επόμενο χρονικό διάστημα…
ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;
Μαθαίνουμε πως για κάθε βήμα στην πορεία του έργου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν νέες μελέτες.
Μαθαίνουμε πως αρκετά πράγματα αλλάζουν – αφού δεν κρίθηκαν απ’ ότι φαίνεται επαρκή – σε σχέση με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που ορισμένοι εμφάνιζαν ως επαρκέστατη, φιλοπεριβαλλοντική, καταπληκτική και ό,τι καλύτερο έχουν δει τα μάτια τους…
Μαθαίνουμε τέλος από την ίδια την ΚΥΑ, ότι οι παρατηρήσεις μας, όπως διατυπώθηκαν στη φάση της διαβούλευσης, πάρθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη για τη διαμόρφωση της απόφασης.
Αυτά δηλαδή τα οποία κάποιοι χαρακτήριζαν «ιδεολογικές γνωμοδοτήσεις». Βέβαια, το γεγονός αυτό, δεν αλλάζει την αναγκαιότητα της στενής παρακολούθησης των εξελίξεων. Το αντίθετο.
Έως ότου εκπονηθούν οι οριστικές μελέτες αλλά και όσες μελέτες ζητούν τα αρμόδια υπουργεία να γίνουν, ως προϋπόθεση για να αρχίσει το έργο, παρακολουθούμε στενά, προκειμένου να παρέμβουμε σε οποιαδήποτε φάση του σχεδιασμού, προς όφελος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής. Άλλωστε, όπως αναφέρει η ίδια η ΚΥΑ: «Κατά της απόφασης με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις»…»

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 23 Ιανουαρίου 2021]