Ηλιούπολη: Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων 2021

Ηλιούπολη

Με την ευκαιρία της έγκρισης της 235/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων & τις Α.Δ.Σ. 88 & 236/2018
(Κανονισμός κατάληψης Κοιν/στων χώρων) σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές της χρέωσης και την διαδικασία που θα ισχύσει για το 2021:

 1. Εντός του Α΄ διμήνου του έτους υποβάλλετε στο Δήμο αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που θα συνοδεύεται από δικό σας πρόχειρο σχεδιάγραμμα των χώρων που ζητάτε να καταλάβετε. Με την εξόφληση του τέλους θα πάρετε την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, οπότε η υπόθεσή σας θα έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4257/2014 μπορείτε να εξοφλήσετε την οφειλή είτε εφάπαξ, είτε σε 3 ισόποσες δόσεις όπως παρακάτω:
  • Α’ Δόση: από 1/1 – 28/2 (με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η
  α’ δόση και χορηγείται
  αντίγραφο της άδειας προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου),
  • Β’ Δόση: 30/5 και
  • Γ’ Δόση: 31/7 (με την εξόφληση θα χορηγείται η κανονική άδεια κοινόχρηστων χώρων).
  Σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των δόσεων αυτοδίκαια αίρεται η ισχύς της προσωρινής άδειας την 1η Αυγούστου του έτους.
 2. Ο συνολικός παραχωρούμενος χώρος, μαζί με το κουβούκλιο του περιπτέρου δεν θα υπερβαίνει τα 25 τ.μ. όταν τα περίπτερα βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 4μ. και τα 20 τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή Υπηρεσιών ανεξαρτήτως αν το πλάτος πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 4 μ., θα τους διατίθεται χώρος 15 τ.μ.
 3. Η διαπίστωση κατάληψης πέραν των παραπάνω (κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων, ψυγείων, σταντ κλπ), ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου, είναι λόγος επιβολής προστίμου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου καθώς και η μη τήρηση 1,50 τ.μ. ελεύθερου διαδρόμου διέλευσης πεζών.
 4. Για αιτήσεις που η απόφαση του Δήμου θα είναι αρνητική, η κατάληψη είναι παράνομη και θα πρέπει ο χώρος να μην καταληφθεί ή να ελευθερωθεί. Εάν δεν ελευθερωθεί, πέραν των προστίμων που θα επιβάλλονται κατά διαστήματα, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ότι υπάρχει στο χώρο χρεώνοντας σας με τα μεταφορικά και τη φύλαξη.
 5. Η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν οφείλει ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες οφειλές του.
 6. Η υπηρεσία θα προχωρά σε αυτοψίες μετά τον 5ο μήνα του έτους και σε τυχόν υπερβάσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του τέλους.

«Θεωρούμε δεδομένη τη συνεργασία σας στη νόμιμη προαναφερόμενη διαδικασία προς αποφυγή κάθε είδους παρεξηγήσεων, αλλά και για να έχετε στα χέρια σας το συντομότερο δυνατό την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, προκειμένου να είστε νόμιμοι σε επικείμενο έλεγχο των αρχών», αναφέρει ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Κατσαρής Σπυρίδων.
Σας παραθέτουμε το ύψος της χρέωσης ανά τ.μ. έτους 2021.
• Τέλος κατάληψης σταθερής κατασκευής περιπτέρου (δικαιούχος άδειας)
Η τιμή καθορίζεται στα 50,00€/ τ.μ.
• Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων (Δικαιούχος ή ενοικιαστής)
4 τ.μ. η τιμή καθορίζεται στα 25,00€/τ.μ.
5 τ.μ. “ 35,00€/τ.μ.
6 τ.μ. “ 50,00€/τ.μ.
8 τ.μ. “ 80,00€/τ.μ.
9 τ.μ. “ 100,00€/τ.μ.
10 τ.μ. και άνω“ 110,00€/τ.μ.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 16 Ιανουαρίου 2021]