Καθαριότητα, Φωτισμός και Δημοτικός Φόρος για το 2021: Στα ίδια επίπεδα ο Λογαριασμός

Άλιμος Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Γλυφάδα Ελληνικό Αργυρούπολη Επικαιρότητα Ηλιούπολη

Ολογαριασμός που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες των Νοτίων Προαστίων για καθαριότητα, φωτισμό και Δημοτικό φόρο, παραμένει σταθερός για το 2021. Τα κατά τόπους δημοτικά συμβούλια έλαβαν την απόφαση στην πλειοψηφία τους να κρατήσουν στο ίδιο ύψος τα δημοτικά τέλη για την νέα χρονιά. Μια απόφαση όχι και τόσο εύκολη αν αναλογιστούμε ότι η πανδημία άλλαξε πολύ το τοπίο στα έσοδα των Δήμων. Έτσι για τους πολίτες μια μείωση στα δημοτικά τέλη θα ήταν ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όμως για τους Δήμους θα ήταν θηλιά στο πως θα ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες. Παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε κονδύλια στους Δήμους για να καλύψει τη «χασούρα» από τα ανείσπρακτα δημοτικά τέλη λόγω της πανδημίας, δεν τέθηκε στο τραπέζι η μείωση των δημοτικών τελών. Με εξαίρεση τον Δήμο Ηλιούπολης που για την οικιακή χρήση έγινε μείωση 5,5% και για την γενική χρήση (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) μείωση κατά 3%. Οι ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών συνεχίζουν να τυγχάνουν μειώσεων ή απαλλαγών.


Ο ΠΑΛΜΟΣ στο τρέχον φύλλο του παρουσιάζει συγκεντρωτικά τι ισχύει, αποδεικνύοντας πως «άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη» του φθηνού ή ακριβού για να ζεις Δήμου. Πάντως οι δημότες όταν βλέπουν ότι τα χρήματά τους αποδίδουν στην καθημερινότητά τους, διόλου δυσανασχετούν. Αντιθέτως εξαίρουν την εκάστοτε δημοτική αρχή για την ορθή διαχείριση των.

Άλιμος

Με την υπ’ αριθμ. 199/2020 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου στις 23 Νοεμβρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία με είκοσι δύο ψήφους ΥΠΕΡ και τρεις ΚΑΤΑ να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 315/2020 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. και να αναπροσαρμόσει τους συντελεστές καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2021, ως εξής:
• Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία (πρώτος συντελεστής): 1,83€
• Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς καθώς και αθλητικά σωματεία (δεύτερος συντελεστής): 1,00€
• Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας (τρίτος συντελεστής):

250 m2:
• 4,23€ (Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως)
• 4,23€ (Μη Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως)
250 -1.000m2:
• 5,00€ (Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Πόλη
• 5,50€ (Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Παραλιακό Μέτωπο
• 5,00€ (Μη Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Πόλη
• 5,50€ (Μη Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Παραλιακό Μέτωπο
1.000 – 6.000m2:
• 5,50€ (Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Πόλη
• 6,00€ (Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Παραλιακό Μέτωπο
• 5,50€ (Μη Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Πόλη
• 6,00€ (Μη Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Παραλιακό Μέτωπο
< 6.000m2:
• 3,30€ (Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Πόλη
• 3,60€ (Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Παραλιακό Μέτωπο
• 1,65€ (Μη Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Πόλη
• 1,80€ (Μη Στεγασμένοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) Παραλιακό Μέτωπο

Τα ως άνω δημοτικά τέλη και φόροι αφορούν άπαντα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, περιλαμβανομένων και των εκτός σχεδίου πόλεως κειμένων. Η ανάγκη της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, είναι αναντίρρητα αναγκαία λόγω της υφιστάμενης έντονης δόμησης και της συγκέντρωσης πολλών απορριμμάτων από την ύπαρξη πολλών και μεγάλων επιχειρήσεων, συχνά με βαρείες και οχλούσες χρήσεις γης (π.χ. βιοτεχνίες). Όσον αφορά την παραλιακή ζώνη, κατά τους θερινούς μήνες η συγκέντρωση λουομένων είναι ιδιαιτέρως αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν δε και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου παρουσιάζεται αυξημένη προσέλευση πελατών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
• Ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων παραμένει 0,31 € ανά m2 (άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 1828/89).
Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών οι νεοαναγειρόμενες οικοδομές κατά την χορήγηση βεβαίωσης παροχής εργοταξιακού ρεύματος, δεν απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
Για τον υπολογισμό του τέλους συντελεστής 1,50 € ανά m2 με εμβαδόν τον τυπικό όροφο (χρέωση για έναν όροφο σύμφωνα με την κάτοψη).
Υπενθυμίζουμε ότι σε ισχύ είναι οι μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες των τελών καθαριότητας, σύμφωνα με την με αρ. 166/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τις πολύτεκνες οικογένειες, για τους απόρους και ΑΜΕΑ σύμφωνα με την με αρ. 358/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Με την υπ’ αριθμ. 272/2020 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 26 Οκτωβρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία (με τους κ.κ. Δαβάκη, Δόγκα, Ματόπουλο, Πασακυριάκο, Βέλλη και Πέτροβιτες να ψηφίζουν όχι) τον καθορισμό των τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων έτους 2021, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
  • Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 1,52€
  • Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ 1,52€
  • Δ.Ε.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1,52€
 2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  • Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 4,63€
  • Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ 3,81€
  • Δ.Ε.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5,87€
 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ (ΟΙΚΙΑΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 0,17€
  • Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ 0,17€
  • Δ.Ε.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0,17€
  Βάσει του Ν. 25/75, των διευκρινήσεων και γνωμοδοτήσεων του Υπ. Εσωτερικών σχετικά με τον καθορισμό των επιφανειών των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζονται τα Δημοτικά Τέλη και ο Δημοτικός Φόρος διευκρινίζουμε ότι ως επιφάνειες υποκείμενες στο Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού λογίζονται:

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Κατοικίες, δηλαδή διαμερίσματα-μεζονέτες συμπεριλαμβανομένου και των αποθηκών-γκαράζ και των ημιυπαίθριων χώρων αυτών.
Κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή η είσοδος, τα κλιμακοστάσια, οι διάδρομοι, οι διάδρομοι προσπέλασης γκαράζ, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, ασανσέρ, πλατύσκαλα, αποθήκες καυσίμων, πυλωτές κλπ και γενικά όποιοι χώροι χαρακτηρίζονται “κοινόχρηστοι” στα συμβόλαια σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Επαγγελματικοί χώροι, δηλαδή καταστήματα, ραφεία, βιομηχανίες, ξενοδοχεία και λοιποί επαγγελματικοί χώροι συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων αυτών όπως (αποθήκες γκαράζ, υπόγεια, μεσοπάτωμα, πατάρια, ημιυπαίθριοι χώροι).
Οι ειδικές περιπτώσεις που έχουν προσδιοριστεί βάσει των νόμων 3843/2010 , 4014/2011 (περί ημιυπαίθριων χώρων), 4178/2013 & 4495/2017.

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Πλαζ, αθλητικά κέντρα, μάνδρες, φυτώρια και λοιποί μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όσον αφορά τα αθλητικά κέντρα, οι συντελεστές των τελών θα ισχύουν κατόπιν δήλωσης των ενδιαφερομένων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζουμε δε, ότι δεν
γεννούν δικαιώματα επιστροφής χρημάτων για όσους έχουν ηλεκτροδοτήσει ακίνητο και έχουν καταβάλλει τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συντελεστές προηγούμενων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Γλυφάδα

Με την υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας στις 10 Δεκεμβρίου καθόρισε το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2021
ως εξής:

• Για τους χώρους οικιακής χρήσης
Κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, αποθήκες οικιών κ.λ.π. και μη στεγασμένοι χώροι (βιομηχανιών, βιοτεχνιών, συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, κινηματοθεάτρων, μάνδρες οικοδομών, πρατηρίων υγρών καυσίμων κ.λ.π.) και Φιλανθρωπικά (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα (εκτός από ιδιωτικές κλινικές ) σε 1,04 € /τ.μ. επιφάνειας, προσαυξημένου κατά 25% (297/95 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) δηλ. συνολικά σε 1,30 € / τ.μ. επιφάνειας
• Για τους χώρους άσκησης πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε μορφής, ιδιωτικές κλινικές και γενικά στεγασμένοι χώροι χρησιμοποιούμενοι για κάθε χρήση εκτός της οικιακής, σε 3,53 € /τ.μ. επιφάνειας προσαυξημένου κατά 25 % (297/95 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) δηλ. συνολικά σε 4,41 € / τ.μ. επιφάνειας
• Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,04 € /τ.μ. επιφάνειας, προσαυξημένου κατά 25% (297/95 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) δηλ. συνολικά σε 1,30 € / τ.μ.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με τους Στ. Θεοδοσόπουλο, Γ. Τζούβελη, Π. Γιάχο να δίνουν λευκή ψήφο και τους Τ. Ταστάνη, Στ. Σκαμπαρδώνη και Αλ. Στεφανίδη να καταψηφίζουν.

Ελληνικό Αργυρούπολη

Με την υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελληνικού Αργυρούπολης μετά από διαλογική συζήτηση και ελλείψει εναλλακτικής πρότασης, ενέκρινε με δεκαπέντε ψήφους υπέρ τον καθορισμό των Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για το έτος 2021 στο ίδιο επίπεδο με το έτος 2020 (να ΜΗΝ γίνει αύξηση). Έτσι ισχύουν τα εξής:

Α. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

 1. ΟΙΚΙΕΣ 1,30 € / τ.μ.
 2. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ Ή ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 1,30 €/ τ.μ.
 3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

• Έως 1000 τ.μ. 3,30 € / τ.μ.
• Για καταστήματα άνω των 1000 τμ
• (από τα 1001 τμ και άνω) 3,90 € / τ.μ.

Β. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 1,65 € / τ.μ.
• ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 1,65 € / τ.μ.
(ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ
Επίσης, ο Δημοτικός Φόρος είχε καθορισθεί σε 0,13 € / τ.μ.

Ηλιούπολη

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Ηλιούπολης προχωράει σε γενναίες μειώσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της πόλης, αναγνωρίζοντας ότι η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται από τις αρνητικές συνέπειες της περιόδου της πανδημίας στην ζωή των δημοτών και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα για την οικιακή χρήση, γίνεται μείωση 5,5%, δηλαδή από 1,35 σε 1,28 ευρώ ανά τετραγωνικό και για την γενική χρήση (καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ) μείωση κατά 3%, δηλαδή από 3,65 σε 3,55 ευρώ ανά τετραγωνικό.
Επιπλέον για τους τρίτεκνους η πλήρης απαλλαγή Δημοτικών Τελών θα ισχύει για ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, (από 15.000 ευρώ που ήταν πέρσι) και απαλλαγή 50% για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ (από 15.000 ευρώ που ίσχυε από πέρσι).
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1) Για στεγασμένους χώρους από 6000 τ.μ. & και άνω σε 2,20 €/τ.μ.
2) Για μη στεγασμένους χώρους κάτω από 6000 τ.μ. σε 1,30 €/τ.μ.
3) Για μη στεγασμένους χώρους πάνω από 6000 τ.μ. σε 0,41 €/τ.μ.
4) Για τις βιομηχανίες , κινηματογραφικές εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά , προσδιορίζει το χρόνο λειτουργίας σε 5 μήνες.
5) Για εργοταξιακούς μετρητές η χρέωση γίνεται με τιμολόγιο γενικής χρήσης και ίση με τα τετραγωνικά της καλυπτόμενης επιφάνειας της οικοδομής σύμφωνα με την οικοδομική άδεια
6) Για τους μετρητές κοινοχρήστων χώρων, η χρέωση γίνεται με τιμολόγιο οικιακής χρήσης.
7) Για τις αποθήκες που ενοικιάζονται σαν επαγγελματικοί χώροι, η χρέωση γίνεται στην ΔΕΗ με τιμολόγιο επαγγελματικής χρήσης.
8) Για τις αποθήκες διαμερισμάτων η χρέωση γίνεται με τιμολόγιο οικιακής χρήσης.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 2 Ιανουαρίου 2021]