Ηλιούπολη: «Ψυχολόγοι στα Σχολεία»

Το πρόγραμμα «Ψυχολόγοι στα Σχολεία» είναι μια πρότυπη δράση που διαχρονικά αναπτύσσουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης.
Η Δημοτική Ψυχολογική Υπηρεσία οργανώνει και εποπτεύει τη δράση εποχιακών ψυχολόγων οι οποίοι λειτουργούν αποκεντρωμένα στην κοινότητα ώστε να προσφέρουν ψυχολογικές υπηρεσίες εκεί που είναι προληπτικά αποδοτικότερες, στα παιδιά, στους εφήβους, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.
Χαρακτηριστικά θέματα που υποστηρίζονται είναι οι σχέσεις γονέων – παιδιών, το μαθησιακό, γενικευμένο ή άλλο ειδικό άγχος, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η καταθλιπτική διάθεση, οι δυσκολίες στο διαζύγιο, κ.ά.
Φέτος, για την εφαρμογή επαρκούς υγειονομικής προστασίας οι ψυχολόγοι παραμένουν κοντά στα σχολεία αλλά αναπτύσσονται έξω από αυτά, σε τρία διαφορετικά σημεία της πόλης μας, ως εξής:

 1. Δημαρχείο Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114, Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών Τηλ. 2109970046, 048
  Επιστημονική εποπτεία και οργάνωση της δράσης “Ψυχολόγοι για τα σχολεία”.
  Υποδοχή αιτημάτων από τις υπόλοιπες βαθμίδες αγωγής και εκπαίδευσης.
 2. Θέμιδος 2 & Γληνού 35, 1ος όροφος, Τηλ: 2109732282
  • 1ο Δημοτικό
  • 3ο Δημοτικό
  • 5ο Δημοτικό
  • 8ο Δημοτικό
  • 9ο Δημοτικό
  • 11ο Δημοτικό
  • 12ο Δημοτικό
  • 15ο Δημοτικό
  • 16ο Δημοτικό
  • 17ο Δημοτικό
  • 1ο Γυμνάσιο
  • 2ο Γυμνάσιο
  • 4ο Γυμνάσιο
  • 1ο Λύκειο
  • 3o Λύκειο
  • 4ο Λύκειο
 3. Λ. Βουλιαγμένης 525, είσοδος από οδό Παπαναστασίου. Πρώην ΚΕΣΥΠ (5ο Λύκειο), Τηλ: 2109732282
  • 2ο Δημοτικό
  • 4ο Δημοτικό
  • 6ο Δημοτικό
  • 7ο Δημοτικό
  • 10ο Δημοτικό
  • 13ο Δημοτικό
  • 18ο Δημοτικό
  • 20ο Δημοτικό
  • 21ο Δημοτικό
  • 3ο Γυμνάσιο
  • 5ο Γυμνάσιο
  • 7ο Γυμνάσιο
  • 2ο Λύκειο
  • 5ο Λύκειο
  • ΕΠΑΛ

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 21 Νοεμβρίου 2020]