Άλιμος: Επαναφορά διπλής κατεύθυνσης στην οδό Αγίας Άννης

Άλιμος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το τμήμα της οδού Αγίας Άννης από την οδό Τσούκα έως την οδό Τζανάκου -το οποίο σήμερα είναι μονοδρομημένο με κατεύθυνση προς την οδό Τζανάκου- δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακή επιβάρυνση γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα πολλά παράπονα κατοίκων της περιοχής (Αρ. πρωτ. 14652/09-07-2020). Για τον λόγο αυτό τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ομόφωνα πρότειναν όπως εφαρμοστεί πιλοτικά και για χρονικό διάστημα 6 μηνών η επαναφορά σε διπλής κατεύθυνσης της οδού Αγίας Άννης στο τμήμα της από την οδό Τσούκα έως και την οδό Τζανάκου.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 1 Αυγούστου 2020]