Σημαντική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας κατέγραψε στο Δήμο το ΕΜΠ

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 27,35% και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 28,1% φτάνοντας συνολικά τους 330 ktn CO2 σημείωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με αναφορά παρακολούθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) που εκπόνησε ο Δήμος όπου διατυπώνονται οι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020, όπως προβλεπόταν στην πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων».
Σύμφωνα με τη διαδικασία παρακολούθησης, συγκρίνοντας το έτος αναφοράς (2010) με τις καταναλώσεις που σημειώθηκαν το έτος 2018 παρατηρείται σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και εξίσου σημαντική μείωση στις εκπομπές CO2. Η μείωση αυτή οφείλεται στις δράσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του ΣΔΑΕ που έχει συντάξει.

Επίσης σύμφωνα με την αναφορά παρατηρείται ότι σ’ όλες τις μορφές εκτός του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου σημειώθηκε σημαντική μείωση. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης σημειώθηκε μεγάλη αύξηση κυρίως λόγω της σημαντικής παρουσίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, κάτι το οποίο που αντικατοπτρίζεται και στην ανάλογη μείωση της χρήσης της βενζίνης. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και με το υγραέριο, γεγονός που οφείλεται στη μετατροπή οχημάτων για χρήση υγραερίου. Στις υπόλοιπές μορφές ενέργειας παρατηρείται σημαντική μείωση η οποία οφείλεται στις επιτυχημένες δράσεις που έχει εφαρμόσει μέχρι στιγμής ο Δήμος.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για το Δήμο, δεδομένου ότι ήδη από το 2018 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε υπερβεί τους στόχους που έθετε το σύμφωνο των δημάρχων για το 2020. Βάσει των αποτελεσμάτων αλλά και των θετικών μετρήσεων της πληθώρας σχετικές δράσεων που εφαρμόζει ο Δήμος προκύπτει με ασφάλεια η πρόβλεψη πως ο στόχος του 40% μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου ο οποίος προβλέπεται βάσει του συμφώνου των δημάρχων να επιτευχθεί μέχρι το 2030, θα ξεπεραστεί πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους ενώ εφαρμόζονται ήδη πολλές από τις πρακτικές που περιγράφονται σ’ αυτό.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την αναφορά του ΕΜΠ: «Θεωρούμε χρέος μας να εναρμονίζουμε όλες τις δράσεις του Δήμου με τους βασικούς άξονες της αρχής της αειφορίας που είναι το περιβάλλον, ο άνθρωπος και η οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε απόλυτη προτεραιότητα, καθώς εξυπηρετούν με την ίδια ένταση και τους τρεις αυτούς παράγοντες. Έχει σημειωθεί θεαματική μείωση (άνω των 500.000€ ετησίως) των χρημάτων που δαπανώνται από τα δημοτικό προϋπολογισμό για ηλεκτρική ενέργεια. Η χρήση νέων τεχνολογιών αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους συμπολίτες μας και παράλληλα συμβάλουμε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις δράσεις αυτές ώστε να υπερβούμε κατά πολύ τους στόχους που έχουν τεθεί μέσω του συμφώνου των δημάρχων. Η διάσωση του πλανήτη, αλλά και η διατήρηση της ποιότητας ζωής που απολαμβάνουμε είναι ιερό χρέος μας προς στις επερχόμενες γενιές».

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 1 Αυγούστου 2020]