Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: Η πανδημία θέρισε τις επιχορηγήσεις των αθλητικών συλλόγων

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Θύματα της πανδημίας που έπληξε και τη χώρα μας έπεσαν και οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Λόγω του κορωνοϊού ανεστάλη η λειτουργία των αθλητικών συλλόγων μέχρι και τον Μάιο. Επίσης μετά το άνοιγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται οι Σύλλογοι αναγκάστηκαν σε αναστολή πολλών δράσεων που είχαν προγραμματίσει μέχρι σήμερα.
Με αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψιν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ήδη λάβει απόφαση για επιχορήγηση των δράσεων των αθλητικών συλλόγων για το 2020, επανήλθε το θέμα προς συζήτηση με τροποποίηση της ληφθείσας απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 13 Ιουλίου, κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη μείωση των ποσών που αρχικά είχαν εγκριθεί ως επιχορήγηση αθλητικών δράσεων των συλλόγων στο 1/3 του αρχικού ποσού ανά κατηγορία, ήτοι:
α) από 21.000,00 € η πρώτη κατηγορία σε 7.000,00€
β) από 11.000,00 € η δεύτερη κατηγορία σε 3.667,00 € και
γ) από 4.500,00 € η τρίτη κατηγορία σε 1.500,00 €.
Οι σύλλογοι που έχουν ήδη εισπράξει τη σχετική επιχορήγηση βάσει της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. θα πρέπει να επιστρέψουν τα 2/3 των ποσών που επιχορηγήθηκαν όπου αυτό είναι εφικτό.
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει οι σύλλογοι να αναπροσαρμόσουν τις δράσεις τους για το 2021 στο 1/3 της φετινής επιχορήγησης για λόγους χρηστής οικονομικής διαχείρισης και ισονομίας.
Κατά ψήφισαν οι Δ. Δαβάκης, Ι.Ν. Δόγκα, Αθ. Ματόπουλος, Α. Βέλλη και Ν. Πέτροβιτς.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 25 Ιουλίου 2020]