Απαλλοτριώσεις υπέρ της κοινωνίας στη Δ.Ε. Βούλας

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Επικαιρότητα

Tη βούληση να αποκτήσει επιπλέον ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, χώρους πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων εξέφρασε η Δημοτική Αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα δια ζώσης (αλλά κεκλεισμένων των θυρών) τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η λήψη απόφασης για «απαλλοτρίωση εκτάσεων στην ΔΕ Βούλας για δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων». Το Δημοτικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του τάχθηκε υπέρ της εκκίνησης των ενεργειών αυτών. Από την βούληση στην υλοποίηση αναμένεται να παρέλθει αρκετός χρόνος αφού για να ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις χρειάζεται ειδική διαδικασία καθώς και τα αντίστοιχα χρηματικά κονδύλια. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε στο σώμα το σκεπτικό και τόνισε πως έχει ήδη μελετήσει το πως θα εξευρεθούν οι πόροι. Εξετάζεται ταυτόχρονα και το σκεπτικό, αντί να απαλλοτριωθούν όλες οι ελεύθερες εκτάσεις, να γίνει μερική απαλλοτρίωση προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Τα οικοδομικά τετράγωνα που τέθηκαν προς συζήτηση έχουν φερόμενο ιδιοκτήτη το Μουσείο Μπενάκη, βρίσκονται στη συνοικία Νέα Κάλυμνος και η έκταση τους αγγίζει τα 71 στρέμματα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ακινήτων αυτών είναι ότι είναι όμορα Οικοδομικά Τετράγωνα του χαρακτηρισμένου σήμερα χώρου σχολείου, αποτελούν μεγάλες συνεχόμενες εδαφικές εκτάσεις και ενδείκνυται για αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πρασίνου και περιπάτου.


Εισηγούμενος το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε ότι ζητήθηκε εγγράφως από την Υπηρεσία Δόμησης να προβεί σε εύρεση και καταγραφή των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και σε χώρους άθλησης στη Δ.Ε. Βούλας και ειδικότερα στην περιοχή της Π.Ε. 5 και ειδικότερα στην περιοχή άνωθεν της οδού Καλύμνου.
Η υπηρεσία υπολόγισε ότι η υφιστάμενη πολεοδομική κατάσταση έχει ως ακολούθως:
Βάσει του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Βούλας (ΦΕΚ 1276/Δ/1973) η ΠΕ5 (Ν. Κάλυμνος) έχει συνολική έκταση Ε=1.392.233,00 τμ. Ειδικότερα η περιοχή της ΠΕ 5 άνωθεν της οδού Καλύμνου έχει συνολική έκταση Ε=864.529,00τμ.
Στην περιοχή αυτή οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου έχουν συνολικά έκταση 25.173,00τμ, δηλαδή κατά προσέγγιση3% της συνολικής έκτασης. Οι χαρακτηρισμένοι χώροι σχολείων καταλαμβάνουν έκταση Ε=3100,00τμ. Χαρακτηρισμένοι χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων κοινωφελών χρήσεων (πρόνοια, διοίκηση κλπ) δεν υφίστανται. Το υπόλοιπο τμήμα της συνολικής έκτασης εξαιρουμένων των χώρων πρασίνου και εκπαίδευσης καταλαμβάνουν οικοδομήσιμα οικόπεδα και οδικό δίκτυο.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η υφιστάμενη έκταση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων. Σημειωτέον δε ότι οι υφιστάμενοι αυτοί χώροι πρασίνου έχουν σχετικά περιορισμένο εμβαδόν και είναι χωροθετημένοι παραπλεύρως της πολυσύχναστης οδού Καλύμνου, άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι αναψυχής και περιπάτου, ενώ δεν υφίστανται καθόλου αθλητικές εγκαταστάσεις και γενικά χώροι άθλησης για τους δημότες.
Η συνεχής ανοικοδόμηση της περιοχής και η διαρκής μείωση των αδόμητων χώρων καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και χώρων άθλησης.
Μετά από διερεύνηση που διενήργησε η Υπηρεσία Δόμησης, διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στα ελάχιστα εναπομείναντα αδόμητα οικόπεδα, που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, υφίστανται αυτά που εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα αλλά και στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της περιοχής με φερόμενο ιδιοκτήτη το Μουσείο Μπενάκη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ακινήτων αυτών είναι ότι είναι όμορα Οικοδομικά Τετράγωνα του χαρακτηρισμένου σήμερα χώρου σχολείου, αποτελούν μεγάλες συνεχόμενες εδαφικές εκτάσεις και ενδείκνυται για αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πρασίνου και περιπάτου.

Από τους παραπάνω αδόμητους χώρους η Υπηρεσία προτείνει ότι οι αδόμητες εκτάσεις που περιλαμβάνουν τα Ο.Τ. 262, 263, 247, 252 θα μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της περιοχής, ως προς τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ενώ οι αδόμητες εκτάσεις που περιλαμβάνουν τα Ο.Τ. 255, 255Α και 259,λόγω θέσης, έκτασης και προσβασιμότητας θα μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της περιοχής ως προς τους απαιτούμενους χώρους άθλησης με την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

«Έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν με πολλές προεκτάσεις» είπε ο Δημήτρης Δαβάκης και εξέφρασε τις απορίες του. Ζήτησε να μάθει ποια είναι η κατ’ εκτίμηση αξία, αν είναι δυνατόν ένας ΟΤΑ όπως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να προχωρήσει σε μερική απαλλοτρίωση, ποια είναι η ακριβής πρόβλεψη του ρυμοτομικού σχεδίου και υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί να τεθεί ζήτημα μεταβολής των συντελεστών δόμησης και ύψους, κι αν υπήρξε αλληλογραφία ώστε να γνωρίζουν τη θέση του Μουσείου Μπενάκη. Κλείνοντας, τάχθηκε «υπέρ» της κίνησης λέγοντας πως έχουν ανάγκη κοινοχρήστων χώρων, ελεύθερων και άθλησης, αν και εφόσον είναι εφικτό.

Στη συνέχεια ο Θάνος Ματόπουλος υποστήριξε ότι πάντα υπάρχει η ανάγκη για κοινόχρηστους χώρους. Επεσήμανε όμως ότι και για τους υφιστάμενους πρέπει να φροντίζει ο Δήμος ώστε οι συντελεστές δόμησης να παραμένουν χαμηλοί και να τους περιποιούνται για να μένουν προσβάσιμοι και λειτουργικοί. Χαρακτήρισε «μεγάλο βήμα» αυτό που πάει να κάνει η Διοίκηση και ότι είναι έξω από τις οικονομικές δυνατότητες. Δεν υπερψήφισε ως παράταξη την πρόταση βέβαια, τονίζοντας ότι «έχουμε τη δική μας πρόταση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και για το που πρέπει να χωροθετηθούν γι’ αυτό δε θα υπερψηφίσουμε την πρόταση γιατί δεν αποτυπώνει την παρούσα ανάγκη του Δήμου».
Απαντώντας ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επεσήμανε ότι η εκτίμηση της αξίας δεν μπορεί να είναι ακριβής διότι ορίζεται με αποφάσεις δικαστηρίων. Υπολογίζοντας όμως με τη σημερινή αντικειμενική αξία ίσως αγγίξει τα 52 εκ. ευρώ. Ταυτόχρονα, παρουσίασε τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Αυτές είναι από πόρους του Δήμου 2 εκ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί για αγορά γης, από το Πράσινο Ταμείο, από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (το οποίο χρηματοδοτεί και κατασκευή υποδομών, καθώς και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με χαμηλό επιτόκιο.
«Σε περίπτωση που δεν καταστεί αυτό δυνατόν είτε οικονομικά είτε νομικά, η συγκεκριμένη απόφασή μας μπορεί είτε να ανακληθεί, είτε να καταστεί ανενεργή», τόνισε.
Επεσήμανε επίσης ότι δεν έχει πάει σε αντιπαραθετική διαδικασία με το φερόμενο ιδιοκτήτη.

Με το πέρας της διαλογικής συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την κίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Βούλας με τον χαρακτηρισμό των Ο.Τ. 262,263, 247,252 ως Κ.Χ.- Πράσινο και των Ο.Τ.255, 255Α και 259 ως χώρων για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Η παράταξη του Δημήτρη Δαβάκη ψήφισε «Λευκό» παρόλο που τάχθηκε υπέρ στην τοποθέτηση του επικεφαλής της. Η παράταξη του Θάνου Ματόπουλου ψήφισε όχι. Η Μαρία Σίνα υπερ ψήφισε.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 18 Ιουλίου 2020]