Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για απαλλαγές νοικοκυριών & επαγγελματιών

Ηλιούπολη

Ο Δήμος Ηλιούπολης κάνει ακόμα ένα βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, με την εφαρμογή 3 νέων τύπων ηλεκτρονικής αίτησης, για την αναλογική απαλλαγή από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος (Καθαριότητας-Φωτισμού) των πληγέντων επιχειρήσεων και νοικοκυριών της πόλης μας.
Οι δικαιούχοι πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020, στην εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης (http://ilioupoli.gr
/services/citycertify) με την χρήση των κωδικών «taxisnet» ή σε περίπτωση αδυναμίας με αίτησή τους στο τμήμα Εσόδων στο Δημαρχείο.
Ως γνωστόν, το Δημοτικό Συμβούλιο με την 106/2020 απόφασή του, έλαβε μέτρα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων της Ηλιούπολης και συγκεκριμένα:
• Οι επιχειρήσεις, οι οποίες τελούσαν σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τις εκδοθείσες ΚΥΑ και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους, απαλλάσσονται από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος για διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Η απαλλαγή θα γίνει αναλογικά, μέσω των παρόχων τους, σε μελλοντικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και αφού προηγουμένως διασταυρωθεί ο ΚΑΔ, που θα δηλώσουν με την αίτησή τους στον Δήμο.
• Τα νοικοκυριά, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος τέθηκε σε αναστολή εργασίας, απαλλάσσονται από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος για το διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Η απαλλαγή θα γίνει αναλογικά, μέσω των παρόχων τους, σε μελλοντικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την αίτηση στον Δήμο και την κατάθεση του ταυτόχρονα της δήλωσης αναστολής εργασίας τους, από το σύστημα «Εργάνη».
• Στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, μειώνεται το Ετήσιο Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά 3/12, δηλαδή για τρείς μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, διάστημα για το οποίο τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή είναι κανονιστική κατά τις διατάξεις του άρθρ. 79 του Ν.3463/2006 και τελεί υπό έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν.3852/2010
«Επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου και προχωράμε συστηματικά σε κάθε νέα διαδικασία, που απλοποιεί την συνεργασία Δήμου-Δημότη και διευκολύνει όσους πλήγηκαν κατά την κρίση της πανδημίας», δηλώνει ο Παναγιώτης Βιδάλης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Ιουλίου 2020]