Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων (ISO 22000:2018)

Απόψεις Επαγγελματικά

Οι προκλήσεις

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και για την υγεία των καταναλωτών είναι πολλοί και όχι πάντα ορατοί (π.χ. μικροβιολογικοί κίνδυνοι) δια γυμνού οφθαλμού.
Ορισμένες από τις πηγές επιμόλυνσης των τροφίμων είναι ο άνθρωπος, τα ζώα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αέρας του περιβάλλοντος στους χώρους τροφίμων, το νερό, τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο εξοπλισμός που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα κ.λπ.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων (ΣΔΑΤ) με βάση τις απαιτήσεις του νέου διεθνούς προτύπου ISO 22000:2018, που περιλαμβάνει και το HACCP, είναι μια στρατηγική απόφαση κάθε Οργανισμού από το χώρο των τροφίμων, που επιθυμεί να διασφαλίζει συνεχώς την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των καταναλωτών-πελατών του και να βελτιώνει τις επιδόσεις του στην ασφάλεια τροφίμων.

Τα οφέλη από το ISO 2000:2018

Ορισμένα από τα οφέλη (για έναν οργανισμό) από την ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ, είναι μεταξύ άλλων:
• Η βελτίωση της ικανότητας του Οργανισμού να παρέχει ασφαλή τρόφιμα στους πελάτες του.
• Η συμμόρφωση του Οργανισμού με τη νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων και η αποφυγή σχετικών κυρώσεων-προστίμων.
• Η μείωση του κόστους (π.χ. πιο αξιόπιστοι προμηθευτές – καλύτερες α’ ύλες, λιγότερα δυνητικά μη ασφαλή τρόφιμα).
• Η δυνατότητα απόκτησης διεθνούς πιστοποίησης, που ενισχύει τη φήμη μιας επιχείρησης τροφίμων και της δημιουργεί ευκαιρίες εισόδου σε νέες αγορές.

Στην SUCCESSKeys.GR:

  • Αναπτύσσουμε συστήματα διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων προσαρμοσμένα στην επιχείρηση κάθε πελάτη μας,
  • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και
  • Διαθέτουμε πιστοποίηση για τη διενέργεια των υποχρεωτικών (αλλά και προαιρετικών) εσωτερικών επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων.

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR)

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 20 Ιουνίου 2020]