Τ. Θεοδωρικάκος: 525.550,00€ στους Νότιους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

Άλιμος Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Γλυφάδα Ελληνικό Αργυρούπολη Επικαιρότητα Ηλιούπολη

Με εντολή του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου εκδόθηκε η απόφαση με την οποία κατανέμονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 28.050.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους. Η κατανομή στους Νότιους Δήμους γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΛΙΜΟΥ78.350,00€
ΓΛΥΦΑΔΑΣ123.530,00€
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ119.130,00€
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ130.020,00€
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ74.520,00€