Ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή κατόπιν ραντεβού η εξυπηρέτηση στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Επικαιρότητα

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά από σύσκεψη που έλαβε χώρα την Κυριακή 15 Μαρτίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και τα νέα μέτρα προτρέπει τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, στις απολύτως απαραίτητες. Για την εξυπηρέτησή των πολιτών οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν ως ακολούθως:

     Α. Για θέματα και υποθέσεις που δεν έχουν έκτακτο ή επείγοντα χαρακτήρα, παρακαλούμε να αποφεύγεται να προσέρχεστε στις υπηρεσίες. Η άσκοπη μετακίνηση και προσέλευση στο Δημαρχείο ή στις υπόλοιπες υπηρεσίες δεν ωφελεί κανέναν. Άλλωστε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση σας.

     Β. Όσα ζητήματα δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με άλλο εξ αποστάσεως τρόπο, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, οι υπηρεσίες θα εξυπηρετούν ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνήματος και ραντεβού.

     Η απόφαση αυτή θα ισχύει για όλη την περίοδο λήψης των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, εκτός εάν υπάρξει τροποποίησή της.

     Για την εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στις υπηρεσίες ή με fax στο 2132020089. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ή fax, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στον αριθμό 15888 το οποίο λειτουργεί με αστική χρέωση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις επιμέρους υπηρεσίες:

Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο:

Οι αιτήσεις του Ληξιαρχείου και του Δημοτολογίου που είναι αναρτημένες στο σύνδεσμό: http://www.vvv.gov.gr/index.php/birth-and-death-certificates μπορούν πλέον να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο:

Δημοτολόγιο: apsarra@vvv.gov.gr

Ληξιαρχείο: mkantere@vvv.gov.gr

Η παράδοση των πρωτότυπων πιστοποιητικών θα γίνεται από στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας μόνο στους ενδιαφερόμενους αιτούντες με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Στην τέλεση των πολιτικών γάμων θα επιτρέπεται η παρουσία έως 10 ατόμων συνολικά.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλ. 2132020080

Ηλεκτρονικές αιτήσεις στο:    prosopiko@vvv.gov.gr

Διεύθυνση Οικονομικών,

Δηλώσεις τετραγωνικών μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ

https://tetragonika.govapp.gr/

Σημειώνουμε πως για τη δήλωση των τετραγωνικών έχει δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου.

Από την υπηρεσία των τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ θα εξυπηρετούνται μόνο κατ’ εξαίρεση πολίτες με τηλεφωνικό ραντεβού, που για σημαντικό και επείγον λόγω χρειάζονται βεβαιώσεις

Το ταμείο δεν θα δέχεται κοινό και θα δέχεται μόνο ηλεκτρονικές πληρωμές στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.vvv.gov.gr/index.php/tameio#tab-2

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Αιτήματα χορήγησης αντιγράφων Οικοδομικών Αδειών, διαφόρων δημοσίων εγγράφων, υπαγωγών αυθαιρέτων κλπ

Καταγγελίες αυθαιρέτων και επικινδύνων

Αιτήματα δηλώσεων ιδιοκτησίας

Αιτήματα βεβαιώσεων χρήσεως γης

Αιτήματα βεβαιώσεων όρων δόμησης

Αιτήματα βεβαιώσεων εντός ή εκτός σχεδίου

Ερωτήματα γενικού ή ειδικού περιεχομένου που άπτονται πολεοδομικών θεμάτων

Διεκπεραιώνονται με την αποστολή απλής αίτησης στο: poleodomia@vvv.gov.gr

Υπηρεσία Κοιμητηρίων:

Αιτήσεις για την αγορά οστεοθυρίδων και οικογενεικών τάφων μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koimitiria@vvv.gov.gr

Υπηρεσία Πρασίνου:

Όλα τα αιτήματα που φορούν την υπηρεσία πρασίνου μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prasino@vvv.gov.gr

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης τροποποιείται το ωράριο των Κ.Ε.Π. και από αύριο Δευτέρα 16/03/2020 θα δέχονται μόνον κατόπιν ραντεβού καθημερινά 7:30 με 15:00 εκτός Σαββάτου.

Τηλέφωνα πληροφοριών και για ραντεβού

ΚΕΠ Βούλας – 2132019815

ΚΕΠ Βάρης – 2108979140

ΚΕΠ Βουλιαγμένης – 2132020719

Τέλος ενημερώνουμε πως η υπηρεσία καθαριότητας συνεχίσει τη λειτουργία της χωρίς κανέναν περιορισμό. Σημειώνουμε πως λόγω έκτακτων μέτρων ενδεχομένων να τροποποιηθούν τα ωράριο αποκομιδής των απορριμμάτων.

     Εάν παρίσταται ανάγκη και οι πολίτες πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες, θα πρέπει να αναμένουν στην κεντρική είσοδο και θα εξυπηρετούνται από υπάλληλο της υπηρεσίας, τηρώντας ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ τους ατομικούς κανόνες υγιεινής για την αποτροπή της διασποράς της νόσου (αποφυγή κοντινής επαφής, αποφυγή κοινής χρήσης των στυλό και προσωπικών αντικειμένων, αποφυγή συνωστισμού στις αίθουσες αναμονής, κ.ά).  Στο Δημαρχείο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, έχουν ήδη τοποθετηθεί υγρά απολυμαντικά χεριών και γίνεται συνεχής καθαρισμός των χώρων προσέλευσης πολιτών.

Η διοίκηση του Δήμου ζητάει την κατανόηση όλων για τυχόν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς ήδη αρκετοί εργαζόμενοι έχουν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, με αποτέλεσμα να σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στον αριθμό 15888 το οποίο λειτουργεί με αστική χρέωση.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ζητά τη συνεργασία όλων των πολιτών.

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.