Διαμεσολάβηση: Πρόκληση και Ευκαιρία Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία

Mε το νόμο 4640/2019 ρυθμίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και εισάγεται η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία ενώπιον Διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής, διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της Δικαστηριακής πρακτικής, όπως είναι οι μακροχρόνιες δικάσιμοι και η συνακόλουθη καθυστέρηση στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων.
Η Διαμεσολάβηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών, στον οποίο τα μέρη μπορούν με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή να διαπραγματευτούν πολιτισμένα και να καταλήξουν σε μία συμφωνία κοινά αποδεκτή και για τους δύο. Η προσφυγή των μερών στη Δικαιοσύνη παραμένει στη διάθεσή τους ως επιλογή. Τα μέρη, εφόσον δεν καταλήξουν σε συμφωνία, δεν αποστερούνται το δικαίωμα στον φυσικό Δικαστή. Με την Διαμεσολάβηση όμως, τους παρέχεται η δυνατότητα να αποφύγουν την αντιδικία και να επιλύσουν γρήγορα και αποτελεσματικά σε κλίμα ασφάλειας και εχεμύθειας την διαφορά τους.
Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.
Ειδικότερα ο νέος νόμος 4640/2019 αποτελεί το νομικό εργαλείο για την αλλαγή της κουλτούρας στη διαδικασία της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μερών. Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια από την εφαρμογή του πρώτου νόμου για τη διαμεσολάβηση (Ν. 3898/2010) εισάγεται στο Δίκαιο μας ο θεσμός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) με την οποία τα μέρη ενημερώνονται αρχικά για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Ήδη από τις 15 Ιανουαρίου 2020 η ΥΑΣ εφαρμόστηκε για τις οικογενειακές διαφορές που αφορούν σε υποθέσεις διατροφής, επιμέλειας παιδιών, επικοινωνίας με αυτά κλπ.

Από τις 15 Μαρτίου του 2020 η ΥΑΣ τίθεται σε ισχύ για τις αστικές και εμπορικές διαφορές.
Ένα σύνολο δηλαδή υποθέσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα υπάγονται σε μία πρώτη συνεδρία Διαμεσολάβησης πριν καταφύγουν στα δικαστήρια
Οι υποθέσεις αυτές είναι:
α) Όλες οι οικογενειακές διαφορές που αφορούν τη διατροφή, επιμέλεια παιδιών, επικοινωνία με τα παιδιά, εκτός από αυτές του άρθρου 592 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και γ΄ ΚΠολΔ (διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας γάμου) και του άρθρου 592 παρ. 2 ΚΠολΔ (προσβολή πατρότητας κλπ). Για αυτές τις διαφορές η ΥΑΣ έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από 15.1.2020].
β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τέτοιες μπορεί να είναι υποθέσεις αποζημιώσεων, κόκκινα δάνεια, διαφορές από εμπορικές συμβάσεις, διαφορές από αδικοπραξία κλπ
γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.
Η εφαρμογή της ΥΑΣ θα δείξει στην πράξη κατά πόσο τα μέρη και οι Δικηγόροι τους θα αξιοποιήσουν προς όφελός τους την δυνατότητα να επιλύσουν σε σύντομο χρόνο την διαφορά τους, με γνώμονα και μόνο το κοινό τους συμφέρον.
Δείτε τη Διαμεσολάβηση ως μια πραγματικά σοβαρή διαδικασία και ως μία ευκαιρία που θα οδηγήσει αποτελεσματικά και σύντομα με την παρουσία και ενεργή συμμετοχή των Δικηγόρων σας, στην εξωδικαστική διευθέτηση των αστικών και εμπορικών υποθέσεών σας.

° Βικτωρία Δερδεμέζη
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο – ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Αθηνών & Νοτίων Προαστίων
E-mail: vderdemezilaw@gmail.com

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 14 Μαρτίου 2020]

Ad