Τις πταίει στο Δήμο Γλυφάδας; Ψάχνει – Ψάχνει κι Ακίνητο δεν Βρίσκει

Γλυφάδα

Αγονες κηρύχθηκαν και οι δύο προσπάθειες της δημοτικής αρχής να βρει ακίνητο προς μίσθωση για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Έτσι η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε (με τον Παναγιώτη Γιάχο να απέχει) να «προτείνει την απευθείας μίσθωση, βάσει του άρθρου 194 του Ν. 3463/06, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.» αφού δεν εκδηλώθηκε κανέναν ενδιαφέρον και κηρύχθηκε και η δεύτερη δημοπρασία άγονη.
Η πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος είχε οριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 όπου δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον και έτσι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας κήρυξε άγονη την πρώτη δημοπρασία και αποφάσισε να διενεργήσει νέα επαναληπτική. Η δεύτερη επαναληπτική εκδήλωση ενδιαφέροντος είχε οριστεί για τις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Πάλι όμως δεν προσήλθε κανείς και έτσι κηρύχθηκε και αυτή άγονη.

Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης «Το ακίνητο προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται πάνω από την οδό Γούναρη (συμπεριλαμβανομένης) και έως τις υπώρειες του Υμηττού, Β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων το κτίριο μεγαλύτερο των οκτακοσίων (800) τετραγωνικών μέτρων, Γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο. Δ) να έχει προσφάτως βαμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Ε) να διαθέτει κλιματισμό ο οποίος να είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και με πιστοποιημένη συντήρηση, ΣΤ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ζ) να έχει δομημένη καλωδίωση δικτύων σε πλήρη λειτουργικότητα, Η) να διαθέτει δάπεδα καινούργια ή πλήρως συντηρημένα. Οι ξύλινες και μαρμάρινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι γυαλισμένες, οι δε επενδεδυμένες με πλακάκια επιφάνειες θα πρέπει να είναι συντηρημένες, Θ) να διαθέτει καινούργια ή πλήρως συντηρημένα μπάνια και υδραυλικές εγκαταστάσεις και Ι) να έχει άρτιες μονώσεις».
Μάλιστα στις προθέσεις της δημοτικής αρχής είναι το υποψήφιο ακίνητο να έχει διάρκεια μίσθωσης έξι ετών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Δήμος στον καθορισμό των όρων δεν έθετε κάποιο πλαφόν στο ποσό της μίσθωσης.

Μα κανένα ενδιαφέρον;

Θα έλεγε κανείς πως όποιος διαθέτει ακίνητο στα όρια του Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα με τις πιο πάνω προδιαγραφές θα έσπευδε να το διαθέσει έναντι μισθώματος στο Δήμο προκειμένου να εξασφαλίσει μια σίγουρη εισοδηματική πηγή για τα επόμενα έξι τουλάχιστον χρόνια. Το γεγονός ότι κανένας δεν προσήλθε προβληματίζει. Ειδικά αν δούμε και τις εξής παραμέτρους. 1ον. Ο Δήμος δημοσίευσε τις δύο περιλήψεις σε τρεις εφημερίδες και συγκεκριμένα στις ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Καμία από αυτές δεν αναφέρεται στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να καθορίζει τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις προδιαγραφές και δημοσιεύσεις διαγωνισμών/δημοπρασιών του Δημοσίου. 2ον. Δεν το δημοσίευσε στην μόνη τοπική εφημερίδα της περιοχής, στον ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ όπως ορίζει και η κείμενη νομοθεσία. 3ον. Δεν το βροντοφώναξε κανείς και ιδιαιτέρως ο ίδιος ο Δήμαρχος τη στιγμή που προβαίνει σε χίλιες δύο άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο από τη σελίδα του Δήμου όσο και από το προφίλ του. 4ον. Το αναζητήσαμε στην αντίστοιχη κατηγορία ανάρτησης διαγωνισμών στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας αλλά φευ. Μόνο η ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχει τα σχετικά έγγραφα. Και όλα αυτά καταλήγουν σε ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ;

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 15 Φεβρουαρίου 2020]