Άλιμος: Αντιδήμαρχος ΚΕΠ και Ανακύκλωσης ο Γιάννης Αντωνάκης

Με έναν επιπλέον Αντιδήμαρχο βρίσκεται ο Δήμος Αλίμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32/15.1.2020 απόφαση Δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη. Σύμφωνα με αυτή ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Γιάννης Αντωνάκης Αντιδήμαρχος Αλίμου για την Διεύθυνση ΚΕΠ και τα θέματα Ανακύκλωσης με διάρκεια θητείας έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2020. Να σημειωθεί ότι δεν δικαιούται αντιμισθίας.