Ελληνικό Αργυρούπολη: Μικρή αύξηση δημοτικών τελών για το 2020

Ελληνικό Αργυρούπολη

Μικρή αύξηση θα δουν στα δημοτικά τους τέλη οι πολίτες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης ύστερα από την κατά πλειοψηφία απόφαση (19 θετικές ψήφοι) που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Η πρόταση της υπηρεσίας βάσει των προβλέψεων ήταν για μεγαλύτερη αύξηση των δημοτικών τελών όμως η δημοτική αρχή εισηγήθηκε την χαμηλότερη δυνατή, λαμβάνοντας υπόψιν της μεταξύ άλλων τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το προηγούμενο έτος. Η αντιπολίτευση υποστήριξε την άποψη της μείωσης των δημοτικών τελών ή εναλλακτικά της παραμονής στα ίδια περσινά επίπεδα, γι’ αυτό και δεν υπερψήφισε τις νέες τιμές. Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής και ελλείψει άλλης εναλλακτικής πρότασης το δημοτικό συμβούλιο καθόρισε τα τέλη Καθαριότητα, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για το έτος 2020 ως εξής:

Α. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΟΙΚΙΕΣ 1,30 € / τ.μ. (1,15 €/τ.μ. το 2019)
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ Η΄ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 1,30 € / τ.μ. (1,15 €/τ.μ. το 2019)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Έως 1000 τ.μ. 3,30 € / τ.μ. (2,90 €/τ.μ. το 2019)
Για καταστήματα άνω των 1000 τμ (από τα 1001 τμ και άνω) 3,90 € / τ.μ. (3,43 €/τ.μ. το 2019)

Β. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 1,65 € / τ.μ. (1,45 €/τ.μ. το 2019)
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 1,65 € / τ.μ. (1,45 €/τ.μ. το 2019)
(ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

Για τους Πολύτεκνους
• με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, απαλλαγή στα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την κύρια κατοικία
• με ετήσιο συνολικό εισόδημα από 20.001 € – 40.000 €, έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας – φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την κύρια κατοικία

Για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
• με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 €, απαλλαγή στα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την κύρια κατοικία
•με ετήσιο συνολικό εισόδημα από 16.001 € – 40.000 €, έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας – φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την κύρια κατοικία.

Ο Δημοτικός Φόρος για το 2020, παραμένει σε 0,13 € / τ.μ.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Ιανουαρίου 2020]