Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελληνικού – Αργυρούπολης: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελληνικού Αργυρούπολης κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου αποφάσισε τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με την εξής σύνθεση:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Νικοθόδης Ευάγγελος (Πρόεδρος)
2 Ζέλιος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3 Ηλιοπούλου Ελένη
4 Κούκου Μαρία
5 Γαλανού Σταυρούλα
6 Ιωάννου Μαρία
7 Φύτρος Παναγιώτης
8 Σταυριανάκης Δημήτριος
9 Στολίγκα Αναστασία
10 Πετριτσοπούλου Νάσια
11 Μακρής Θεόδωρος
12 Λώλης Κωνσταντίνος
13 Μαρκόπουλος Βασίλης
14 Ιερωνυμάκη Νίκη
15 Σωτηροπούλου Γεωργία

ΑΝΑΠΛ/ΚΑ ΜΕΛΗ

Στελλάκη Ειρήνη
Μάμαλης Αθανάσιος
Αλεξίου Ελίνα
Φαρμάκη Άρτεμις
Κορίλλη Ελένη
Μάλλιου Ελένη
Σαμαρά Άννα
Μαργαρίτη Τάνια
Νικολοπούλου Ροζινα
Μπαλαγιάννη Εμμανουέλα
Μπούρχας Γεώργιος
Τζιούμα Αθηνά
Παπαγεωργίου Σταματίνα
Γκούζος Σταύρος

Η θητεία των μελών της Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε μετά την εγκατάσταση του Δ.Σ. της νέας Σχολικής Επιτροπής.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 2 Νοεμβρίου 2019]