Πηγαδάκια Βούλας: «Διαλογή στην Πηγή»

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Ανακύκλωση σε έξι ρεύματα

Tο πιο καινοτόμο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που έχει υλοποιηθεί στην χώρα μας ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου πιλοτικά στα Πηγαδάκια Βούλας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής να κάνουν με πολύ εύκολο τρόπο την καλύτερη δυνατή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) όλων των υλικών στα σημερινά απορρίμματά τους.
Με βάση την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει έξι μήνες, θα αποκτηθεί εμπειρία έτσι, ώστε:

 • Να επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλο το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έχει ήδη εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση
 • Να αποτελέσει οδηγώ για το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας
 • να μειωθεί το κόστος διαχείρισης για το Δήμο μας με μελλοντική μείωση των δημοτικών τελών για τους δημότες που συμμετέχουν αποτελεσματικά στη Διαλογή στην Πηγή,
  • και να πετύχουμε, με την αποτελεσματική συνεργασία Δήμου και κατοίκων, βέλτιστα αποτελέσματα ανάκτησης υλικών στην πηγή με πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
  Ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν γίνει δυο σειρές πόρτα – πόρτα ενημερώσεων, με ταυτόχρονη διανομή των αρχικών προμηθειών συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο Δήμος ως αρωγός των προσπαθειών των πολιτών, θα βρίσκεται συνέχεια δίπλα στα νοικοκυριά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με συνεχή πληροφόρηση, ανατροφοδότηση προμηθειών εάν χρειαστεί και ακόμα μια σειρά ενημέρωσης με διαφόρους τρόπους (δειγματοληπτικά πόρτα – πόρτα, τηλεφωνικά, κ.λπ.)
  Βασική προϋπόθεση για την πετυχημένη εφαρμογή του προγράμματος είναι η αποφασιστική και αποτελεσματική συμμετοχή όλων των πολιτών στα Πηγαδάκια, με βάση τις οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος οι οποίες συνοψίζονται ακολούθως:
  Στα νοικοκυριά που συμμετέχουν δίνονται πορτοκαλί, μπλε, κομποστοποιήσιμες και χάρτινες σακούλες.
  • Στην πορτοκαλί σακούλα τοποθετούνται PMD (πλαστικά, μέταλλα και λοιπά ανακυκλώσιμα, όπως κουτιά από χυμούς, γάλατα κλπ.). Τη βγάζουμε κάθε Τρίτη βράδυ έξω ή Τετάρτη μέχρι τις 04:00 π.μ.
  • Στην μπλε σακούλα περιέχει τοποθετείται μόνο χαρτί. Τη βγάζουμε κάθε Τρίτη βράδυ έξω ή Τετάρτη μέχρι τις 04:00 π.μ.
  • Στην χάρτινη σακούλα τοποθετούνται μόνο οργανικά της κουζίνας και την βάζουμε στον καφέ κάδο που θα πάρει το κάθε νοικοκυριό που επιθυμεί για το κτίριο του.
  • Στις κομποστοποιήσιμες σακούλες τοποθετούνται μόνο τα υπολείμματα, ό,τι δηλαδή δε μπορεί να ανακυκλωθεί και δε μπαίνει στις υπόλοιπες σακούλες.
  Ο κλειδωμένος καφέ κάδος, που θα συνοδεύεται και από αντίστοιχο κλειδί, θα πρέπει να βγαίνει στο πεζοδρόμιο κάθε Κυριακή ή Τετάρτη βράδυ για να αδειάσει από το Δήμο το επόμενο πρωί.
  Κάθε Τρίτη βράδυ ως και Τετάρτη πρωί κάθε νοικοκυριό αφήνει έξω από το σπίτι του στην άκρη του πεζοδρομίου την γεμάτη πορτοκαλί ή/και την γεμάτη θαλασσί σακούλα για να συλλεχθούν από το Δήμο το πρωί κάθε Τετάρτης.
  Για να μπορεί ο Δήμος να αναγνωρίσει το κάθε νοικοκυριό και να δώσει κάποια δώρα ή και να πιστώσει «πόντους» για μελλοντική μείωση δημοτικών τελών πρέπει να εγγραφούμε στην πλατφόρμα και να κολλάμε τα αυτοκόλλητα με τα barcode στις σακούλες. Η πλατφόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.3v-bas.gr/#/landing.
  Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου, www.vvv.gov.gr/zerowaste ή τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα 213 2020002 και 213 2020147.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 19 Οκτωβρίου 2019]