Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Ηλιούπολης

Τα μέλη που την απαρτίζουν

Με την υπ’ αριθμ. 1367/6.9.2019 απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης συγκροτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης και ορίστηκαν τα μέλη της. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης και μέλη της οι 6 Αντιδήμαρχοι (Αντζινάς Γιάννης, Σεφτελής Κώστας, Βιδάλης Παναγιώτης, Πούλος Γιάννης, Χωματά Αποστολοπούλου Καίτη, Στασινόπουλος Αποστόλης). Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολουθεί την θητεία των Αντιδημάρχων.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 28 Σεπτεμβρίου 2019]