Πλύσεις κάδων απορριμμάτων στην Ηλιούπολη

Ηλιούπολη

Προγραμματισμός για την προστασία της δημόσιας υγείας

Ξεκίνησε το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων – ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο – όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Ηλιούπολης. «Το χρονίζον πρόβλημα των ακάθαρτων κάδων, με την προσπάθεια όλων των στελεχών και των εργαζομένων, αρχίζει πια να αντιμετωπίζεται και σε εύλογο χρονικό διάστημα, όλοι οι κάδοι της Ηλιούπολης θα πλυθούν. Με άμεσες ενέργειες θα επιχειρηθεί η επισκευή τουλάχιστον του ενός από τα δύο – από καιρό παροπλισμένα – παρόμοια οχήματα, ώστε η ανά τακτά διαστήματα διαδικασία πλύσης και απολύμανσης των κάδων να σταθεροποιηθεί και να μονιμοποιηθεί. Αυτό οφείλουμε να πράξουμε γιατί η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι άμεσες προτεραιότητες για την νέα Δημοτική Αρχή».

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 21 Σεπτεμβρίου 2019]