Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών…Με στόχο την… Πυρασφάλεια

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Γλυφάδα Ελληνικό Αργυρούπολη Ηλιούπολη

• 127.600€ χρηματοδότηση στους Νότιους Δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακα- ταθηκών και Δανείων. Στόχος είναι να ενισχυθεί η πυρασφάλεια και να μην επαναληφθούν θλιβερά περιστατικά του παρελθόντος.
Ανάμεσα στους Δήμους της χώρας που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι και οι Δήμοι Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ηλιούπολης και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συνολικά η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 127.600€ για τους Νότιους και Ανατολικούς Δήμους της περιοχής μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπυρική περίοδος έχει και επίσημα ξεκινήσει την 1η Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η φετινή αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα, κατόπιν απόφασης που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και συγκεκριμένα η έναρξή της ορίστηκε από τις 23 Απριλίου «λόγω της αστάθειας των καιρικών φαινομένων και προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή από τυχόν κίνδυνο δασικών πυρκαγιών».

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και εκτάσεις.
Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
Τέλος, ενισχύεται η εθελοντική δράση, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

127.600€ στους Νότιους Δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Ανάμεσα στους Δήμους της χώρας που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι και οι Δήμοι Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ηλιούπολης και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η κατανομή του ποσού ανά Δήμο φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα και συνολικά η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 127.600€.

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Μαΐου 2019]