Χρήσιμες συμβουλές για e-learners

Σε προηγούμενο άρθρο αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στα online μαθήματα Αγγλικών. Στο συγκεκριμένο άρθρο, υπάρχουν study tips για μεγαλύτερα παιδιά και για ενήλικες που επιθυμούν να ξεκινήσουν διαδικτυακά μαθήματα. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε τον επαρκή εξοπλισμό που λειτουργεί σωστά για ένα online μάθημα.Είναι βασικό να έχουμε […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία με το ISO 45001:2018

Οι προκλήσεις Οι κίνδυνοι στην εργασία είναι πολλοί και παραμονεύουν. Η έλλειψη παρακίνησης εργαζομένων, η έλλειψη ή η ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, οι νοοτροπίες στην εκτέλεση εργασιών, η αναβλητικότητα στην αποκατάσταση προβλημάτων, η υποτίμηση των κινδύνων και κυρίως των επιπτώσεων από την εμφάνιση των κινδύνων, η άγνοια της νομοθεσίας κ.λπ., είναι μερικές μόνο από τις […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με το ISO 14001:2015

Οι προκλήσεις Η αναγνώριση και ο καθορισμός των περιβαλλοντικών πλευρών, η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση αρνητικών επιδράσεων από σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, η επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, είναι ορισμένες μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση. Τα οφέλη από το ISO 14001:2015 Ορισμένα από […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων (ISO 22000:2018)

Οι προκλήσεις Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και για την υγεία των καταναλωτών είναι πολλοί και όχι πάντα ορατοί (π.χ. μικροβιολογικοί κίνδυνοι) δια γυμνού οφθαλμού.Ορισμένες από τις πηγές επιμόλυνσης των τροφίμων είναι ο άνθρωπος, τα ζώα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αέρας του περιβάλλοντος στους χώρους τροφίμων, το νερό, τα υλικά από τα οποία […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με βάση το ISO 9001:2015

Οι προκλήσεις Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων διεργασιών, η μείωση του κόστους, η μείωση παραπόνων και η ενίσχυση της ικανοποίησης πελατών, ο έλεγχος προμηθευτών και υπεργολάβων είναι ορισμένες μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σχεδόν κάθε επιχείρηση. Τα οφέλη από το ISO 9001:2015 Ορισμένα από τα κύρια οφέλη από την ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση […]

Όλο το άρθρο

Μικροοργανισμοί και τρόφιμα

Του Νικολάου Ι. Γουσγούνη, φοιτητή βιολογίας στο ΕΚΠΑ Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς Οι μικροοργανισμοί είναι ζωντανοί οργανισμοί, τους οποίους δεν μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι λόγω του μεγέθους τους το οποίο είναι μικρότερο από 0,1mm.  Στους μικροοργανισμούς περιλαμβάνονται τα βακτήρια, τα πρωτόζωα και οι μύκητες. Στους μικροοργανισμούς κατατάσσονται επίσης και οι ιοί οι οποίοι δε […]

Όλο το άρθρο

Τι προβλέπουν τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19

Δεκαέξι ημέρες μετά από την επιβολή του μέτρου «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» το Κράτος μέσω των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ 11.03.2020, 14.03.2020 και 20.03.2020) για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, […]

Όλο το άρθρο

Διαμεσολάβηση: Πρόκληση και Ευκαιρία Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία

Mε το νόμο 4640/2019 ρυθμίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και εισάγεται η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία ενώπιον Διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής, διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της Δικαστηριακής πρακτικής, όπως είναι οι μακροχρόνιες δικάσιμοι και η συνακόλουθη καθυστέρηση στην έκδοση των δικαστικών […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών με βάση το ISO/IEC 27001

Οι προκλήσεις Oι απειλές για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματα απειλών είναι η πυρκαγιά, η πλημμύρα, ο σεισμός, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, το κακόβουλο λογισμικό, η κλοπή, η βλάβη εξοπλισμού, λάθη κατά τη χρήση εξοπλισμού, η […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων (ISO 22000:2018)

Οι προκλήσεις O ι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και για την υγεία των καταναλωτών είναι πολλοί και όχι πάντα ορατοί (π.χ. μικροβιολογικοί κίνδυνοι) δια γυμνού οφθαλμού. Ορισμένες από τις πηγές επιμόλυνσης των τροφίμων είναι ο άνθρωπος, τα ζώα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αέρας του περιβάλλοντος στους χώρους τροφίμων, το νερό, τα υλικά από […]

Όλο το άρθρο