«Η ΕΔΙΠΤ γιόρτασε την 80χρονη πορεία της»

Mε μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 μελών και φίλων της Ενώσεως πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την επέτειο των 80 χρόνων της Ενώσεως Δημοσιογράφων Ιδιοκτήτων Περιοδικού Τύπου, […]

Read more

ISO 22000:2018 – Το νέο διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων

Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μέριμνα (και υποχρέωση) κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων π.χ. στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στη συσκευασία, στην παρασκευή (π.χ. μαζική εστίαση, […]

Read more

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO)

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν» νοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, λογισμικό, εμφύτευμα, αντιδραστήριο, […]

Read more

ISO 22000:2018 – Το νέο διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων

Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μέριμνα (και υποχρέωση) κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων π.χ. στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στη συσκευασία, στην παρασκευή (π.χ. μαζική εστίαση, […]

Read more

Συστήματα διαχείρισης κατά ISO: Τα οφέλη από την πιστοποίηση

Oι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτή για ποιότητα, ασφάλεια, άνεση, ταχεία εξυπηρέτηση και χαμηλό κόστος, καθιστούν αναγκαία, από την πλευρά των επιχειρήσεων, την οργάνωση και αναδιοργάνωση διεργασιών τους, ώστε να […]

Read more