Σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία με το ISO 45001:2018

Οι προκλήσεις Οι κίνδυνοι στην εργασία είναι πολλοί και παραμονεύουν. Η έλλειψη παρακίνησης εργαζομένων, η έλλειψη ή η ανεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, οι νοοτροπίες στην εκτέλεση εργασιών, η αναβλητικότητα στην […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με το ISO 14001:2015

Οι προκλήσεις Η αναγνώριση και ο καθορισμός των περιβαλλοντικών πλευρών, η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση αρνητικών επιδράσεων από σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, η επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και η συμμόρφωση […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων (ISO 22000:2018)

Οι προκλήσεις Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και για την υγεία των καταναλωτών είναι πολλοί και όχι πάντα ορατοί (π.χ. μικροβιολογικοί κίνδυνοι) δια γυμνού οφθαλμού.Ορισμένες από τις πηγές […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με βάση το ISO 9001:2015

Οι προκλήσεις Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων διεργασιών, η μείωση του κόστους, η μείωση παραπόνων και η ενίσχυση της ικανοποίησης πελατών, ο έλεγχος προμηθευτών και υπεργολάβων είναι ορισμένες […]

Όλο το άρθρο

Μικροοργανισμοί και τρόφιμα

Του Νικολάου Ι. Γουσγούνη, φοιτητή βιολογίας στο ΕΚΠΑ Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς Οι μικροοργανισμοί είναι ζωντανοί οργανισμοί, τους οποίους δεν μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι λόγω του μεγέθους τους το […]

Όλο το άρθρο

Τι προβλέπουν τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19

Δεκαέξι ημέρες μετά από την επιβολή του μέτρου «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» το Κράτος μέσω των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ 11.03.2020, 14.03.2020 και 20.03.2020) για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, της ανάγκης […]

Όλο το άρθρο

Διαμεσολάβηση: Πρόκληση και Ευκαιρία Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία

Mε το νόμο 4640/2019 ρυθμίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και εισάγεται η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία ενώπιον Διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής, διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσω […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών με βάση το ISO/IEC 27001

Οι προκλήσεις Oι απειλές για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματα απειλών είναι η πυρκαγιά, […]

Όλο το άρθρο

Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων (ISO 22000:2018)

Οι προκλήσεις O ι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και για την υγεία των καταναλωτών είναι πολλοί και όχι πάντα ορατοί (π.χ. μικροβιολογικοί κίνδυνοι) δια γυμνού οφθαλμού. Ορισμένες από […]

Όλο το άρθρο