Διαμεσολάβηση: Πρόκληση και Ευκαιρία Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία

20 Μαρτίου 2020 newsdesk 0

Mε το νόμο 4640/2019 ρυθμίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και εισάγεται η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία ενώπιον Διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής, διαπιστευμένου […]

Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών με βάση το ISO/IEC 27001

6 Μαρτίου 2020 newsdesk 0

Οι προκλήσεις Oι απειλές για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. […]

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO)

4 Οκτωβρίου 2019 newsdesk 0

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,ως «ιατροτεχνολογικό προϊόν» νοείται κάθε όργανο, […]