Search
Close this search box.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Υπολογισμός ζημίας του Δήμου Γλυφάδας

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Στο κατηγορητήριο αναγράφεται εσφαλμένα (φύλλο 68 του βουλεύματος)ότι από το συνολικό ποσό των 8.779.494 ευρώ του τιμήματος οι κατηγορούμενοι κληρονόμοι Παπαδημητρίου εισέπραξαν μόνο το ποσό των 7.291.815 ευρώ. Το σωστό είναι ότι έχει εξοφληθεί όλο το ποσό τού τιμήματος σε δύο δόσεις (Νο 18 έγγραφο).Το ποσό των 7.291.815 κατεβλήθη το διήμερο 13, 14/8/2012 και το υπόλοιπο ποσό των 1.487.679 καταβλήθηκε στον δικαιούχο του σχετικού εντάλματος κ. Σπ. Παπαδημητρίου καθυστερημένα και από δική του υπαιτιότητα στις 31/7/2013.Εν τούτοις απαίτησε τόκους υπερημερίας! Με απλή επίκληση του λεόντιου όρου των συμβολαίων και προσκομίζοντας ως εκτελεστό τίτλο το συμβόλαιό του, έβγαλε πολύ εύκολα και κοινοποίησε εις βάρος του Δήμου Γλυφάδας κατασχετήριο και διαταγή πληρωμής αποζημίωσης του ύψους 118.718,87 ευρώ (Νο 19 έγγραφο).
Η συνολική επιφάνεια των δύο οικοπέδων βάσει της οποίας καταβλήθηκε το τίμημα των 8.779.494 ευρώ υποδείχθηκε από την πολεοδομία Γλυφάδας και ανέρχεται σε:6.605,8τ.μ. (1290×6.605,8=8.779.494). Αυτή η επιφάνεια ελήφθη υπόψη από το Συμβούλιο Εφετών για να υπολογίσει την αντικειμενική αξία των οικοπέδων συνολικού ύψους 5.907.443,08 ευρώ, οπότε προέκυψε η διαφορά των 2.872.050,92 ευρώ μεταξύ αυτής και του καταβληθέντος τιμήματος, η οποία κατά το κατηγορητήριο είναι η προκληθείσα ζημία εις βάρος του Δήμου Γλυφάδας. Όμως η οικονομική εφορία έδωσε διαφορετικά ποσά αντικειμενικής αξίας για κάθε οικόπεδο τα οποία ποσά αναγράφονται στα συμβόλαια και στο φύλλο 66 του κατηγορητηρίου στο βούλευμα 1932/2015 και αθροιζόμενα ανέρχονται στο ποσό: 2.756.787,93+2.666.244,82=5.423.032,75 ευρώ. Τούτο συνεπάγεται ότι κατά την οικονομική εφορία η συνολική επιφάνεια των δύο οικοπέδων είναι 6.247,73τ.μ. (5.423.032,75:868= 6.247,73τ.μ.). Εάν όντως είναι σωστά τα στοιχεία της οικονομικής εφορίας, τότε κατά την ίδια λογική του συμβουλίου εφετών έπρεπε στο κατηγορητήριο να αναγράφεται ως προκληθείσα ζημία το ποσό των: 8.779.494 – 5.423.032,75= 3.356.461,15 ευρώ!! Αυτό το ποσό ανέφερα και εγώ στην ανοικτή επιστολή μου προς την Εισαγγελία τού Αρείου Πάγου, εκ της οποίας προέκυψε η έρευνα της Δίωξης οικονομικού εγκλήματος μέχρι την σημερινή στο ακροατήριο εκδίκαση. Προφανώς το Συμβούλιο Εφετών που εξέδωσε το παραπεμπτικό βούλευμα, είτε έκανε λάθος, είτε δεν θεώρησε ως πιο έγκυρα τα στοιχεία της εφορίας και έλαβε υπόψη τα στοιχεία της πολεοδομίας. Εγείρεται ασφαλώς βάσιμη και σοβαρή αμφιβολία για την πραγματική επιφάνεια των δύο οικοπέδων η οποία ενισχύεται περισσότερο, δεδομένου ότι οι κληρονόμοι Παπαδημητρίου στην μεν δήλωση αποδοχής κληρονομίας εμφανίζουν τα οικόπεδα με 3600 τ.μ. το καθένα και συνολικά 7200 τ.μ. ενώ στα συμβόλαια κατοχής του πατέρα Παπαδημητρίου το ένα φέρεται να είναι 3480 τ.μ. και το άλλο 3600 τ.μ. και συνολικά 7080 τ.μ. Σημειώνεται ότι προ της αγοράς των οικοπέδων δεν υπήρχε ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα περίφραξη αυτών. Αποδεικνύεται από αυτά τα αναμφισβήτητα στοιχεία ότι μέχρι σήμερα, είναι παντελώς άγνωστο πόση είναι η πραγματική επιφάνεια των οικοπέδων που απέκτησε ο δήμος Γλυφάδας!! Το γεγονός αυτό αποδεικνύει και επιβεβαιώνει την εγκληματική αδιαφορία και αμέλεια που επιδείχθηκε από όλα τα αρμόδια όργανα και άτομα που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία ενεργειών, λήψης αποφάσεων, ελέγχου στοιχείων και αποφάσεων σε αυτή την υπόθεση. Η μόνη έκδηλη και ισχυρή φροντίδα και επιμέλεια που είδα σε αυτή την υπόθεση ήταν πως να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των κληρονόμων Παπαδημητρίου και με ποιο έστω και παράνομο τρόπο να τους καταβληθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα το υπέρογκο και εντελώς αυθαίρετα προσυμφωνημένο μαζί τους τίμημα, το οποίο είναι το υψηλότερο πού καταβλήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα από τον Δήμο Γλυφάδας!!
Η υπογραφή και η μετεγγραφή των συμβολαίων μεταβίβασης έγιναν ενώ ίσχυε το άρθρο 33 του νόμου 4067/2012. Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα το οποίο απαγορεύεται να υπερβεί το ποσό της αντικειμενικής αξίας των οικοπέδων τα οποία προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους. Στη συνέχεια το 70% του καταβληθέντος ποσού κατανέμεται αναλογικά στους ωφελούμενους όμορους ιδιοκτήτες και βεβαιούται ως οφειλή τους προς επιστροφή στο ταμείο του Δήμου. Το υπόλοιπο 30% είναι η καθαρή συμμετοχή του Δήμου στη σχετική δαπάνη. Από βέβαια γεγονότα και στοιχεία προκύπτει ότι πληρώθηκαν από τον Δήμο Γλυφάδας:
– 65.882,6 ευρώ στην συμβολαιογράφο,
– περί τα 45.000 ευρώ δικηγορικές δαπάνες,
– 8.968,67 ευρώ για υπηρεσίες τού ΣΟΕ και,
– καταβλήθηκε ή εκκρεμεί η εξόφληση της διαταγής πληρωμής εις βάρος του Δήμου Γλυφάδας ύψους 118.718,87 από ποινικές ρήτρες και τόκων υπερημερίας υπέρ του Σπ. Παπαδημητρίου.
Αθροιζόμενα όλα τα ποσά προκύπτει βέβαιη δαπάνη εις βάρος του Δήμου Γλυφάδας 238.570,14 ευρώ την οποία ασφαλώς θα είχε αποφύγει ο Δήμος, εάν είχε ολοκληρωθεί η δρομολογημένη διαδικασία απαλλοτρίωσης και δεν είχε παράνομα και επιζήμια για τα συμφέροντα του Δήμου αντικατασταθεί η διαδικασία αυτή από την απευθείας αγορά των δύο οικοπέδων. Το ποσό των 7.291.815 του τιμήματος καταβλήθηκε από το Δήμο στις 13 και 14/8/2012 και μέχρι σήμερα ο Δήμος τόσο επί δημαρχίας Κόκκορη, όσο και επί του σημερινού δημάρχου κ. Παπανικολάου, δεν προέβη σε καμία ενέργεια βεβαίωσης προς επιστροφή των αναλογούντων οφειλών των όμορων ιδιοκτητών προς το Δήμο όπως προβλέπεται από τον νόμο. Συνεπώς, εφόσον παρήλθε η πενταετία, επήλθε παραγραφή των οφειλών και έχουν χαθεί τα δικαιώματα επιστροφής στο Δήμο του 70% επί του ποσού αυτού. Απομένει ακόμη προθεσμία περίπου οκτώ μηνών για τον Δήμο να διασώσει τα δικαιώματα του επί τού καθυστερημένα καταβληθέντος τιμήματος των 1.487.679 ευρώ, αν και δεν διαφαίνεται καμία τέτοια διάθεση από την σημερινή δημοτική αρχή υπό τον κ. Παπανικολάου, η οποία μεθόδευε να μην εμφανιστεί καν στο δικαστήριο! Μετά βίας εξαναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να δηλώσει χλιαρά παράσταση πολιτικής αγωγής όπως έχει ήδη διαπιστώσει το δικαστήριό Σας.
Τονίζω και πρέπει να συνεκτιμήσει το δικαστήριο, ότι στο παραπεμπτικό βούλευμα παρατίθενται βέβαια και βάσιμα στοιχεία περί της διεκδίκησης των επίμαχων οικοπέδων από το δημόσιο το οποίο θεωρεί ότι του ανήκουν συνεχώς και αδιαλείπτως από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Γι’ αυτό άλλωστε απαγγέλθηκε εις βάρος των κατηγορουμένων η κατηγορία ότι «αντιμετώπισαν τα επίμαχα ακίνητα ως ιδιωτικά». Επί της κατηγορίας αυτής το Συμβούλιο Εφετών στο φύλλο 59 τού 1932/2015 παραπεμπτικού βουλεύματος απεφάνθη ότι «ήταν αδύνατον αντικειμενικώς να θεωρήσουν οι κατηγορούμενοι τα επίμαχα δύο ακίνητα, ως ανήκοντα κατά κυριότητα στο Δημόσιο και σύμφωνα με την διέπουσα το δίκαιο μας Αρχή ότι: ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα, δεν δύναται να καταλογιστεί σ’ αυτούς δόλος και ποινική ευθύνη ότι αντιμετώπισαν τα επίμαχα ακίνητα ως ιδιωτικά. Κατά συνέπεια για το σκέλος αυτό της κατηγορίας δεν προκύπτουν ενδείξεις ενοχής κατά των κατηγορουμένων για την παραπομπή τους στο ακροατήριο» και έτσι απηλλάγησαν από το σκέλος αυτό του κατηγορητηρίου. Όμως ο Δήμος Γλυφάδας σήμερα δια των νομίμων εκπροσώπων του, ως προέκταση του Δημοσίου και μάλιστα έχοντας παρέμβει υπέρ του δημοσίου στην συναφή υπόθεση καταπατήσεων στην γειτονική περιοχή της Αιξωνής και έχοντας γνώση του παραπάνω βουλεύματος, υπέχει οιονεί ευθύνη προστασίας των συμφερόντων του Δήμου και του Δημοσίου και έπρεπε ήδη να έχει προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης που υπέστη ο Δήμος Γλυφάδας και προστασίας των συμφερόντων του. Με τα δεδομένα αυτά, κατά την γνώμη μου,η σημερινή δημοτική αρχή έχει βαρύτατες ευθύνες παράλειψης νομίμων ενεργειών και υποχρεωτικών εκ του νόμου, εκ της οποίας παράλειψης έχει υποστεί βλάβη ο Δήμος (απώλεια νομίμων εσόδων λόγω παραγραφής από υπαιτιότητα οργάνων του Δήμου). Επιβάλλεται το δικαστήριο να ζητήσει τον καταλογισμό των ευθυνών αυτών.
Επανερχόμενος στον υπολογισμό της ζημίας που υπέστη ο Δήμος Γλυφάδας πρέπει καταρχήν να υπολογισθεί η συνολική δαπάνη που θα κατέβαλε ο Δήμος για όλα τα παραπάνω πιθανά ενδεχόμενα, εάν είχε ολοκληρωθεί η νόμιμη και συμφέρουσα διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Η δαπάνη αυτή να αφαιρεθεί από την συνολική δαπάνη που πληρώθηκε για την απόκτηση των οικοπέδων μέσω της παράνομης και επιζήμιας απευθείας αγοράς των ίδιων οικοπέδων. Η προκύπτουσα διαφορά είναι η επελθούσα ζημία του Δήμου Γλυφάδας αντίστοιχα για το κάθε ενδεχόμενο.
Κατά το νόμο 4067/2012 το 70% επί της αντικειμενικής αξίας του απαλλοτριωτέου ακινήτου επιμερίζεται στους όμορους ιδιοκτήτες και επιστρέφεται στο ταμείο του Δήμου και το υπόλοιπο 30%βαρύνει αποκλειστικά το ταμείο του Δήμου. Η συνολική αντικειμενική αξία των οικοπέδων βάσει των στοιχείων της εφορίας Γλυφάδας είναι 5.423.032,75 ευρώ οπότε τα 1.626.909,82 ευρώ βαρύνουν τον Δήμο και το υπόλοιπο ποσό των 3.796.122,93 τους όμορους. Βάσει των στοιχείων της πολεοδομίας η αντικειμενική αξία και των δύο οικοπέδων είναι: 5.907.443,08 ευρώ, οπότε αντίστοιχα το ποσό των 1.772.232,92 ευρώ βαρύνει τον Δήμο και το υπόλοιπο ποσό των 4.135.210,16 ευρώ τους όμορους. Ο Δήμος κατέβαλε 8.779.494 ευρώ για το τίμημα αγοράς, από το οποίο οι κληρονόμοι Παπαδημητρίου επέστρεψαν το ποσό των 272.232,4 ευρώ δήθεν ως δωρεά (στερείται νόμιμης υπόστασης δωρεάς διότι το ποσό ήταν όρος και συμφωνία συναλλαγής). Κατέβαλε συνολικά για διάφορες μετρήσιμες δαπάνες, διότι υπάρχουν και μη μετρηθείσες, το ποσό των 238.570,14 ευρώ, οπότε η απευθείας αγορά κόστισε στο Δήμο: 8.779.494 – 272.232,4 + 238.570,14 = 8.745.831,74 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα προκύπτουν τα παρακάτω ποσά ανά ενδεχόμενη περίπτωση, για το ύψος της επελθούσας ζημίας του Δήμου Γλυφάδας:
1. Εάν πράγματι αποδειχθεί ότι τα επίμαχα οικόπεδα είναι δημόσια έκταση όπως βάσιμα αναγράφεται στο βούλευμα, τότε μέσω της απαλλοτρίωσης εάν είχε ολοκληρωθεί, ο Δήμος θα απέφευγε την καταβολή τιμήματος αποζημίωσης, οπότε στην περίπτωση αυτή η επελθούσα ζημία ισούται με ολόκληρο το ποσό των 8.745.831,74 ευρώ που πλήρωσε ο Δήμος Γλυφάδας για την απευθείας αγορά των δύο οικοπέδων.
2. Εάν από εγκληματική αδράνεια του Δήμου Γλυφάδας δεν γίνει καμία ενέργεια είσπραξης του 70% επί του συνολικού ποσού της αντικειμενικής αξίας των οικοπέδων ή γίνει έστω καθυστερημένα και απωλεσθεί λόγω παραγραφής το δικαίωμα είσπραξης, τότε προκύπτουν δύο υποπεριπτώσεις του υπολογιζόμενου ύψους της ζημίας πού υπέστη ο Δήμος Γλυφάδας και έχουν ως εξής:
α) Εάν είναι σωστά τα στοιχεία της οικονομικής εφορίας, η συνολική επιφάνεια των οικοπέδων είναι 6.247,73 τ.μ. και η συνολική αντικειμενική αξία αυτών είναι κατά τα προαναφερθέντα 5.423.032,75 ευρώ. Επί του ποσού αυτού δεν θα εισπραχθεί από το Δήμο το 70% αυτού, αυξάνοντας έτσι το εύρος της ζημίας του Δήμου Γλυφάδας. Οπότε από την δαπάνη της απευθείας αγοράς των 8.745.831,74 ευρώ πρέπει να αφαιρεθεί μόνο το ποσό των 1.626.909,82 ευρώ της νόμιμης συμμετοχής τού Δήμου στην δαπάνη απαλλοτρίωσης και η προκύπτουσα διαφορά των 7.118.921,92 ευρώ, είναι η επελθούσα ζημία τού Δήμου. Στην περίπτωση όμως αυτή προκύπτουν και δύο άλλα σημαντικά για την κρίση του δικαστηρίου στοιχεία. Αφενός ότι η έκταση που αγοράστηκε είναι μικρότερη κατά 358,07τ.μ. από αυτή που αναγράφεται στα συμβόλαια και αφετέρου προκύπτει ότι η αγορά έγινε όχι με 1290 ευρώ ανά τ.μ., αλλά με την αρκετά υψηλότερη των: 8.779.494 ÷ 6.247,73 = 1405,2 ευρώ ανά τ.μ.!!
β) Εάν είναι σωστά τα στοιχεία της πολεοδομίας τα οποία αποδέχθηκε χωρίς αιτιολόγηση και έλαβε υπόψη του και το Συμβούλιο Εφετών στους υπολογισμούς του, τότε η συνολική αντικειμενική αξία των οικοπέδων είναι 5.907.443,08 ευρώ και η συμμετοχή του Δήμου αντίστοιχα το ποσό των 1.772.232,92, οπότε η επελθούσα ζημία αντίστοιχα είναι: 6.973.598,82 ευρώ.
3. Εάν δεν υπάρξει τελικώς καμία απώλεια δικαιώματος είσπραξης του Δήμου Γλυφάδας και ο Δήμος διεκδικήσει και εισπράξει προσεχώς το 70% τού συνολικού ποσού επί της αντικειμενικής αξίας που προβλέπει ο νόμος 4067/2012 (ελάχιστα πιθανό διότι απαιτεί βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών πέραν της πενταετίας), στην περίπτωση αυτή προκύπτουν και πάλι όπως προηγουμένως δύο υποπεριπτώσεις για το ύψος της επελθούσης ζημίας του Δήμου Γλυφάδας.
α) Εάν τα στοιχεία της εφορίας είναι τα πραγματικά τότε η συνολική αντικειμενική αξία των οικοπέδων είναι 5.423.032,75 ευρώ. Αυτή θα ήταν και η συνολική δαπάνη απαλλοτρίωσης επιμεριζόμενη στο Δήμο και τους όμορους, αν είχε ολοκληρωθεί οπότε η επελθούσα ζημία του Δήμου είναι: 8.745.831,74 – 5.423.032,75 = 3.322.798,99 ευρώ.
β) Εάν είναι της πολεοδομίας Γλυφάδας τα σωστά στοιχεία, τότε η αντικειμενική αξία των οικοπέδων είναι 5.907.443,08 και αντίστοιχα η επελθούσα ζημία του Δήμου είναι: 2.838.388,66 ευρώ. Αυτό το ποσό έπρεπε να αναγράφεται στο κατηγορητήριο, εάν το Συμβούλιο Εφετών δεν είχε κάνει το λάθος να μην συμπεριλάβει στους υπολογισμούς του ως όφειλε, το ποσό της δήθεν δωρεάς και το ποσό των διαφόρων μετρήσιμων δαπανών που υπέστη ο Δήμος Γλυφάδας επί πλέον, για την απευθείας αγορά των οικοπέδων.
4. Εάν έχουν απωλεσθεί οριστικά τα δικαιώματα επιστροφής του Δήμου λόγω παρέλευσης πενταετίας επί του ποσού της πρώτης δόσης του τιμήματος, υπάρχει ακόμα διαθέσιμος χρόνος προθεσμίας οκτώ μηνών στη σημερινή δημοτική αρχή να περισώσει τα δικαιώματα του Δήμου επί του ποσού της δεύτερης δόσης των 1.487.679 ευρώ. Ανεξαρτήτως ποιες είναι οι σωστές αντικειμενικές αξίες, σε κάθε περίπτωση το προς επιστροφή ποσό προκύπτει μεγαλύτερο από το ποσό αυτό της δεύτερης δόσης, οπότε ο Δήμος Γλυφάδας νομιμοποιείται να το διεκδικήσει ολόκληρο προς επιστροφή. Ανακύπτουν όμως πρωτόγνωρα και δυσεπίλυτα νομικά ζητήματα επιμερισμού του ποσού αυτού στους όμορους, με μεγάλη πιθανότητα άλλοι να ευνοηθούν και άλλοι να αδικηθούν. Αναπόφευκτη η προσφυγή στα δικαστήρια τα οποία ενδεχομένως για την δικαιότερη αντιμετώπιση του προβλήματος που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου Γλυφάδας, να αποφασίσουν τον περιορισμό της διεκδίκησης του Δήμου στο 30% επί του ποσού αυτού, ανερχόμενη στο ποσό των:446.303,7 ευρώ, δεδομένου ότι από υπαιτιότητα του Δήμου Γλυφάδας ανέκυψε το πρόβλημα. Προκύπτουν συνεπώς και πάλι δύο υποπεριπτώσεις υπολογισμού της επελθούσης ζημίας του Δήμου Γλυφάδας ως εξής:
α) Εάν η διεκδίκηση αφορά ολόκληρο το ποσό των 1.487.679 ευρώ και επιτευχθεί η είσπραξή του από τον Δήμο, τότε στην περίπτωση ισχύος των αντικειμενικών αξιών της εφορίας, η επελθούσα ζημία είναι όση της προαναφερθείσης περιπτώσεως 2.α, μειωμένη όμως κατά το ποσό των 1.487.679 ευρώ που θα εισπραχθεί από τον Δήμο και ανέρχεται στο ποσό των: 5.631.242,92 ευρώ. Αντίστοιχα για την περίπτωση ως σωστών των αντικειμενικών αξιών της πολεοδομίας Γλυφάδας (2.β περίπτωση προηγουμένως), η επελθούσα ζημία υπολογιζόμενη ομοίως ανέρχεται στο ποσό των: 5.485.919,82 ευρώ.
β) Εάν η διεκδίκηση περιορίζεται στο 30% επί του ποσού των 1.487.679 ευρώ το οποίο είναι 446.303,7 ευρώ τότε η επελθούσα ζημία τού Δήμου υπολογίζεται όπως στην προηγούμενη περίπτωση 4.α αφαιρώντας όμως το ποσό των 446.303,7 ευρώ αντί του ποσού των 1.487.679 ευρώ και προκύπτει σε αυτή την περίπτωση ότι, εάν είναι σωστά τα στοιχεία της εφορίας Γλυφάδας η επελθούσα ζημία είναι 6.672.618,22 ευρώ, ενώ αν είναι της πολεοδομίας Γλυφάδας τότε η ζημία είναι 6.527.295,12 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω μεγέθη σωστών και τεκμηριωμένων υπολογισμών καλύπτουν κάθε πιθανή περίπτωση επελθούσης ζημίας του Δήμου Γλυφάδας από την περίοδο που ολοκληρώθηκε η ολέθρια απευθείας αγορά των δύο οικοπέδων μέχρι σήμερα. Προϊόντος όμως του χρόνου με πλήρη αδράνεια του Δήμου Γλυφάδας για την προστασία των δικαιωμάτων του, σταδιακά εξαφανίζεται η πιθανότητα ύπαρξης κάποιων περιπτώσεων και συνεπώς εξαφανίζεται η αντίστοιχη επελθούσα ζημία ως πιθανό ενδεχόμενο όπως αποδείχθηκε ότι συμβαίνει στις παραπάνω περιπτώσεις 3.α και 3.β (εξαιτίας παρόδου πενταετίας). Μάλιστα η 3.β είναι η περίπτωση που αναφέρεται στο κατηγορητήριο ως επελθούσα βλάβη του Δήμου Γλυφάδας η οποία έχει μεταβληθεί προς το δυσμενέστερο. Σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με ευθύνη της προηγούμενης δημοτικής αρχής επί δημαρχίας Κόκκορη, αλλά δυστυχώς στην συνέχεια και από την σημερινή δημοτική αρχή Παπανικολάου, έχουν απομείνει μόνο τρία πιθανά ενδεχόμενα να συμβούν, ως στη συνέχεια περιγράφονται. Αναλόγως ποιο θα συμβεί, αυτό θα καθορίσει τελικά το ύψος της βέβαιης ζημίας που θα έχει υποστεί ο δήμος Γλυφάδας σε αυτή την υπόθεση.
Α) Εάν εξακολουθήσει να αδρανεί πλήρως ο Δήμος Γλυφάδας και χαθούν όλα τα εκ του νόμου δικαιώματά του ανάκτησης των δαπανών που πλήρωσε, οπότε το τελικό ύψος της ζημίας αναλόγως ποια είναι τα σωστά στοιχεία θα είναι 7.118.921,92 ευρώ αν είναι σωστά της εφορίας Γλυφάδας και, εάν είναι της πολεοδομίας Γλυφάδας σωστά, τότε η τελική ζημία είναι 6.973.598,82 ευρώ. Οπωσδήποτε το ένα εκ των δύο ποσών είναι το τελικό και βέβαιο ύψος της ζημίας του Δήμου για αυτή την εξέλιξη πραγμάτων.
Β) Εάν η παρούσα δημοτική αρχή Παπανικολάου υπό την απειλή άσκησης ποινικής δίωξης που πρέπει άμεσα το δικαστήριό Σας να ενεργήσει να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 ΚΠΔ, σπεύδει τώρα έστω και καθυστερημένα, να περισώσει τα εναπομείναντα ελάχιστα δικαιώματα, ώστε να επιστραφούν στο Δήμο τα χρήματα πού προβλέπει ο νόμος 4067/2012 και δυστυχώς αναλογούν μόνο στο μέρος του τιμήματος των 1.487.679 ευρώ, επί του οποίου δεν επήλθε ακόμη παραγραφή των σχετικών αξιώσεων του Δήμου Γλυφάδας, τότε αναλόγως ποια στοιχεία είναι τα σωστά και κατά πόσο θα ικανοποιηθούν οι αξιώσεις του Δήμου επί όλου του ποσού των 1.487.679 ευρώ ή επί του 30% αυτού, θα διαμορφωθεί το ύψος της βέβαιης ζημίας που υπέστη ο Δήμος Γλυφάδας. Σε αυτή την πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων η βέβαιη ζημία του Δήμου θα είναι μία εκ των τεσσάρων που προαναφέρθηκαν στις περιπτώσεις 4.α και 4.β. (6.672.618,22 ευρώ, 6.527.295,12 ευρώ, 5.631.242,92 ευρώ και 6.527.295,12 ευρώ).
Γ ) Υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα το δικαστήριό Σας να τολμήσει ζητώντας το πλήρες ξεκαθάρισμα των βασίμων κατά το παραπεμπτικό βούλευμα αμφιβολιών, περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο οικοπέδων. Κυρίως με τον εις βάθος χρόνου έλεγχο τίτλων των οικοπέδων και την κατά νόμο αναγνώριση δικαιούχων είσπραξης του τιμήματος αποζημίωσης από την αναγκαστική απαλλοτρίωση των δύο οικοπέδων, κάτι που ήταν δρομολογημένο να γίνει και με ευθύνη των κατηγορουμένων παρακάμφθηκε και δεν έγινε. Εάν γίνει και αποδειχθεί, ότι όντως ανήκουν στο Δημόσιο, τότε η βέβαιη ζημία του Δήμου επιβεβαιώνεται ότι είναι η υπολογισθείσα πρίν (περίπτωση 1) και είναι: 8.745.831,74 ευρώ. Εάν αποδειχθεί ότι ανήκουν στην οικογένεια Παπαδημητρίου, τότε αναλόγως περαιτέρω συμπεριφοράς της παρούσης δημοτικής αρχής υπό τον κ. Παπανικολάου, η εξέλιξη των πραγμάτων ακολουθεί την πορεία μίας εκ των Α ή Β εξελίξεων πραγμάτων, ως ανωτέρω περιγράφονται και παρέλκει η επανάληψή τους. Κατόπιν όλων αυτών αποδεικνύεται πλήρως και τεκμηριωμένα ότι όσα αριθμητικά δεδομένα και μεγέθη αναγράφονται στο παραπεμπτικό βούλευμα και στο κατηγορητήριο και αφορούν το ύψος της επελθούσης ζημίας στο Δήμο Γλυφάδας, καίτοι καλύπτουν την ουσία της εκδικαζόμενης υπόθεσης, εντούτοις περιέχουν ελλιπή στοιχεία και έχουν γίνει σημαντικά υπολογιστικά λάθη με συνέπεια να μην αποτυπώνεται η πλήρης και η διαυγής εικόνα περί του ύψους της βέβαιης ζημίας που υπέστη ο Δήμος Γλυφάδας. Κυρίως όμως πως προϊόντος του χρόνου αυτή η ζημία έχει αποδεδειγμένα αυξηθεί, γεγονός που επιβάλλεται να ελεγχθεί ποινικά και να καταλογισθούν οι βέβαιες ευθύνες πού προκύπτουν. Δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που παρέθεσα προηγουμένως είναι σωστά, έγκυρα και ελεγμένα για την ακρίβεια των μεγεθών και των σχετικών υπολογισμών. Συμπληρώνουν πλήρως και διορθώνουν αναμφισβήτητα τα αντίστοιχα στοιχεία τού βουλεύματος και τού κατηγορητηρίου. Γι’ αυτό ζητώ να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το δικαστήριο, να γίνουν πλήρως αποδεκτά και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στο κατηγορητήριο. Ζητώ επίσης κατά την κρίση Σας να σταλούν όπου δεί για πιθανή περαιτέρω εκτίμηση και αξιολόγηση από αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες και υπηρεσιακές αρχές.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 18 Νοεμβρίου 2017]

Scroll to Top