Τέσσερις νέοι Αντιδήμαρχοι ανέλαβαν καθήκοντα στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Με την υπ’ αρίθμ. 1/2018 Απόφαση Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου ανέλαβαν καθήκοντα από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους οι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι ενώ στη θέση τους παρέμειναν δύο. Πιο συγκεκριμένα:
Τη θέση του Μάνθου Ευφραιμίδη αναλαμβάνει ο Γιώργος Σαραφίδης ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, με θητεία μέχρι την 31/10/2018.
Τον Θανάση Καλύβα αντικαθιστά ο Μιχάλης Τζιάλλας ως Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών & Εγκαταστάσεων, με θητεία μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου.
Την Ειρήνη Στελλάκη διαδέχεται η Χαρίκλεια Λαμπρινού ως Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, με θητεία μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου.
Και τέλος, ορίζει τον Ευάγγελο Νικοθόδη ως Αντιδήμαρχο Παιδείας, με θητεία μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου καθώς αναλαμβάνει στην θέση της Κορίνας Θεοδώρου.
Σταθεροί στο πόστο τους παραμένουν: ο Ξηνταβελώνης Πέτρος ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θητεία μέχρι και την λήξη της δημοτικής περιόδου και ο Βασίλης Κρητικός ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, επίσης με θητεία μέχρι και την λήξη της δημοτικής περιόδου.
Με την απόφαση αυτή ο Δήμαρχος δίδει σε όλους τους Αντιδημάρχους την αρμοδιότητα να τελούν πολιτικούς γάμους ενώ ορίζει επίσης:
– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Π. Ξηνταβελώνη που απουσιάζει ή
κωλύεται να ασκεί ο Δήμαρχος.
– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Β. Κρητικού που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τζιάλλας Μιχαήλ.
– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σαραφίδη Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί ο Δήμαρχος.
– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τζιάλλα
Μιχαήλ που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Β. Κρητικός,
– Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Χαρίκλειας Λαμπρινού που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Π. Ξηνταβελώνης,
– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Νικοθόδη που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Π. Ξηνταβελώνης.
Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Πέτρος Ξηνταβελώνης και αν κι εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται τότε τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Κρητικό.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 6 Ιανουαρίου 2018]

Scroll to Top