Search
Close this search box.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλεί σήμερα το Δ.Σ. Ηπειρωτών Γλυφάδας «Η Πίνδος» ο Πρόεδρος Σπύρος Στέφος | Ανοιχτή Επιστολή

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

ΕΠΙΣΤΟΛΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
1) κ. Αναστάσιο Κατοπόδη
2) κ. Βασιλική Λιαµίρα
3) κ. Παντελή Μπουρογιάννη
4) κ. Κωνσταντίνο Πιτίδη
5) κ. Νικόλαο Ζώτο
6) κ. Κωνσταντίνο Γρίβα

Γλυφάδα, 10 Οκτωβρίου 2017

Κυρία και Κύριοι,

Με έκπληξη πληροφορήθηκα τηλεφωνικά σήµερα το πρωί, δια του έκτου από εσάς γραµµατέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας, κ. Κωνσταντίνου Γρίβα, ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την οποία οι τέσσερις πρώτοι από εσάς συγκαλέσατε εκτάκτως και οι πέντε πρώτοι από εσάς µετείχατε και µετά την αποχώρησή µου, επιχειρήσατε να µε «πάψετε» από Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου και στη θέση µου να «τοποθετήσετε» τον τρίτο από εσάς, κ. Μπουρογιάννη.
Η καταφανώς έκνοµη, αντικαταστατική και καθαρά πραξικοπηµατική ενέργεια των πέντε πρώτων από εσάς, δεν επιδέχεται κανενός είδους νοµικό σχολιασµό. Είναι νοµικά ανυπόστατη και άκυρη, άλλως προδήλως παράνοµη και αν χρειαστεί θα αναγνωριστεί ως τέτοια, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των µελών του συλλόγου και των αρµοδίων δικαστηρίων, στα οποία επιφυλάσσοµαι να προσφύγω.

Πέρα όµως από τη νοµική διάσταση της πράξης σας, αυτή φέρει και ένα τεράστιο φορτίο ηθικής απαξίας, του οποίου εµπνευστές, δηµιουργοί και εκτελεστές, είστε εσείς οι ίδιοι.
Όταν µε τέτοια ευκολία και µετά την αποχώρησή µου, γνωρίζοντας ότι παρανοµείτε, επιχειρείτε να µε πάψετε πραξικοπηµατικά, από Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην ουσία περιφρονείτε το καταστατικό και τη δηµοκρατική λειτουργία του συλλόγου, το σύνολο των µελών αυτού και κυρίως αυτούς που µε την ψήφο τους εξέλεξαν και εµένα, όπως και εσάς στις θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αυτή σας η πράξη, προσωπικά δεν µε εκπλήσσει. Οφείλετε όµως να αναλάβετε την ευθύνη και να απολογηθείτε γι’ αυτή ενώπιον όλων των µελών του συλλόγου µας, όπως και ενώπιον της κοινωνίας των Ηπειρωτών της πόλης µας, στην οποία αναφερόµαστε, την οποία έχουµε κληθεί δια του πολιτισµού να υπηρετούµε και από την οποία εν κατακλείδι κρινόµεθα.
Γνωρίζετε καλά, ότι λαµβάνοντας προ ετών την πρωτοβουλία να ενεργοποιήσω τον σύλλογο Ηπειρωτών Γλυφάδας, η πρόθεση και όραµά µου ήταν και παραµένει ένα και µοναδικό: Η διαφύλαξη, η διάσωση και η διάδοση της τόσο πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και ταυτότητας της ιδιαίτερης πατρίδας µας, της Ηπείρου.
Ο σκοπός αυτός δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, ει µη µόνον στα πλαίσια ενός συλλόγου που λειτουργεί, τουλάχιστον στο επίπεδο της διοίκησής του, δηµοκρατικά, σύννοµα, οµαδικά, συλλογικά, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες. Μιας διοίκησης που δεν χρησιµοποιεί το σύλλογο ως
εφαλτήριο προσωπικής προβολής και περαιτέρω ανέλιξης.
Σε αυτό το πλαίσιο, προσπάθησα πάντα να λειτουργώ και σε αυτές τις αρχές βασιζόµενος πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια και ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αλλά και ως Πρόεδρος αυτού, προσφέροντας – πιστεύω αποδοτικά – στο σύλλογό µας.
Οι εν κρυπτώ πραξικοπηµατικές και έκνοµες διαδικασίες κάποιων µελών του διοικητικού συµβουλίου, δεν συνάδουν µε τη δηµοκρατικότητα που οφείλει να διέπει τη λειτουργία ενός σωµατείου και οδηγούν νοµοτελειακά στην αποσύνθεση και την διάλυση αυτού.
Πίστευα, πιστεύω και υπηρέτησα πάντοτε µε συνέπεια την ενότητα του σωµατείου και τις δηµοκρατικές διαδικασίες που οφείλουν να χαρακτηρίζουν όλα τα όργανα της διοίκησής του. Πιστεύω ακράδαντα ότι µοναδική διέξοδος στο αδιέξοδο που µας έχει οδηγήσει η συµπεριφορά των πέντε πρώτων από εσάς, είναι η προσφυγή στο ανώτατο και κυρίαρχο όργανο διοίκησης του συλλόγου µας, δηλαδή τη Γενική Συνέλευση των µελών αυτού.
Για τους λόγους αυτούς, µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µου και έχοντας πλήρη συναίσθηση της µεγάλης ευθύνης που φέρω, ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» και σύµφωνα µε το άρθρο 10 εδ. 3 του καταστατικού του συλλόγου, συγκαλώ εκτάκτως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού, σε έκτακτη συνεδρίαση, σήµερα Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:30 στα γραφεία του συλλόγου Πλ. Μακεδονίας – Γλυφάδα, µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την άµεση σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µελών του συλλόγου, προκειµένου να επιλυθεί το ως άνω θέµα που ανέκυψε εκτάκτως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1εδ. 4 και 5 του καταστατικού του συλλόγου.-

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας «Η ΠΙΝ∆ΟΣ»

Σπυρίδων Στέφος

Scroll to Top