Οι αναμενόμενες δυσκολίες στην εργασία και…η επιλογή προσωπικού

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR)

Σε όλες τις δουλειές και τους χώρους εργασίας υπάρχουν δυσκολίες ή εμφανίζονται νέες.

Οι δυσκολίες αυτές  ενδέχεται να οφείλονται είτε σε εσωτερικούς είτε/και σε εξωτερικούς παράγοντες.

Όταν μιλάμε για απόδοση σε μια θέση εργασίας μας ενδιαφέρει, μεταξύ άλλων, πως ένας υποψήφιος για τη θέση εργασίας θα τείνει να αντιμετωπίσει τις διάφορες δυσκολίες. Θα υποχωρεί και εγκαταλείπει θεωρώντας ότι άλλοι θα πρέπει να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα ή θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα ως μια πρόκληση, η αντιμετώπιση των οποίων εξαρτάται από τον ίδιο (έστω και με τη βοήθεια άλλων);

Η στάση (νοοτροπία) μας απέναντι στις δυσκολίες καθορίζει συνήθως τον τρόπο που θα τις αντιμετωπίσουμε, τις συμπεριφορές μας και εν τέλει την απόδοση μας.

Είναι ένας μύθος το ότι όποιος έχει τις γνώσεις και δεξιότητες θα αποδώσει καλύτερα σε μια θέση εργασίας από κάποιον, που δεν τις έχει. Η εξήγηση είναι η εξής: Οι γνώσεις και δεξιότητες καθορίζουν αν κάποιος ΜΠΟΡΕΙ να κάνει μια δουλειά. Το ΠΩΣ θα την κάνει εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πως θα τείνει (από πλευράς συμπεριφορών) να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες.

Οι γνώσεις και δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν και να βελτιωθούν. Το πως θα τείνει κάποιος να συμπεριφερθεί στη δουλειά του (ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρόλου του και την κουλτούρα της επιχείρησης) καλό είναι να εξακριβωθεί στο στάδιο της επιλογής.

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας μπορούμε με τη διεξαγωγή εξειδικευμένων συνεντεύξεων να διαγνώσουμε πως θα τείνει να συμπεριφερθεί ο κάθε υποψήφιος/η κάθε υποψήφια όταν βρεθεί αντιμέτωπος/αντιμέτωπη με δυσκολίες (π.χ. πελάτες με δύσκολες συμπεριφορές, τεχνικά προβλήματα, έλλειψη συνεργασίας κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γράφοντα το άρθρο στο info@success-keys.gr ή στο 6944141114.

 

Λίγα λόγια για τον γράφοντα το άρθρο: Ο Ιωάννης Γουσγούνης έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και στην επιλογή προσωπικού σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Έχει εκπαιδευτεί στο αμερικάνικο σύστημα Motivation-based interviewing και στην πρόβλεψη της απόδοσης υποψηφίων μέσω εξειδικευμένων διεθνών συστημάτων προσδιορισμού προφίλ προσωπικότητας (The McQuaig system). Συμβουλεύει επιχειρήσεις στην επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για διάφορες θέσεις εργασίας.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 18 Ιουνίου 2016]

Scroll to Top