Με διετή άδεια λειτουργίας το Α’ Δημοτικό Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου (Τραχώνων) του Δήμου Αλίμου

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Mε το υπ’ αριθμ. 57273/21210-26.7.2017 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απευθύνεται στον Θουκυδίδειο Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αλίμου και κοινοποιεί την απόφασή της που αφορά:
«Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Α’ Δημοτικό Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου (ΤΡΑΧΩΝΩΝ) που βρίσκεται επί των οδών Λ. Ιωνίας & Ηρώος Μάτση στο Δήμο Αλίμου δυνάμει του από 29-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αττικής για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων Ποδοσφαίρου ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων θεατών είναι τετρακόσια ογδόντα (480) άτομα.
Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγησή της, εφόσον ένα μήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη χορήγησή της έτους: α)υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και β) η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4049/2012(Φ.Ε.Κ.35/Α΄/23-02-2012)».

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 29 Ιουλίου 2017]

Scroll to Top