Search
Close this search box.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Γαβριήλ Αραμπατζής, ΣτΔΕ Δήμου Ηλιούπολης: «Τα παράπονα σας όχι μόνο στον Δήμαρχο αλλά και στον Συμπαραστάτη»

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Για το δύσκολο έργο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μίλησε αποκλειστικά στον «Π» ο πρώτος ΣτΔΕ του Δήμου Ηλιούπολης κ. Γαβριήλ Αραμπατζής. Μας υποδέχτηκε στο γραφείο του, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Ηλιούπολης και μας αφιέρωσε αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο του… «Ο θεσμός του ΣτΔΕ κάνει τα πρώτα του βήματα στην πόλη μας, στην ουσία στήνεται μια νέα υπηρεσία προς όφελος των πολιτών, η οποία διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας» τόνισε. Ενώ στην ερώτησή μας πως σκέφτεται το μέλλον του στο Δήμου, δεδομένου ότι έχει ενεργή παρουσία και δράση χρόνων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και με το ασυμβίβαστο μεταξύ Συμπαραστάτη και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου η απάντηση ήταν… «Προσπαθώ να φέρω σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο που μου έχει ανατεθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Σίγουρα η εμπειρία που αποκτώ είναι μεγάλη, σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά οι μόνες σκέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, είναι πώς θα μπορέσω να φανώ χρήσιμος στους συμπολίτες μου».

Συνέντευξη στην Έφη Φιλιπποπούλου.

[Π]: Θα μπορούσατε με λίγα λόγια να μας περιγράψετε τι είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης;
Γαβριήλ Αραμπατζής: Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αιρετός του Δήμου (ο αιρετός των αιρετών θα μπορούσαμε να πούμε) που προσφέρει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων των πολιτών σε σχέση με τον Δήμο, μέσω μιας νέας διαδικασίας της δημοτικής διαμεσολάβησης. Έτσι, οι άμεσα θιγόμενοι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πια να προσφεύγουν απευθείας στα δικαστήρια ή να ζητούν πολιτικές χάρες για να λύνουν τα προβλήματά τους με τις δημοτικές υπηρεσίες. Ο συμπαραστάτης είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, ένα εργαλείο για τους πολίτες που αποσκοπεί στη βελτίωση των σχέσεων τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τη δημοτική διοίκηση. Η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

[Π]: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης;
Γαβριήλ Αραμπατζής: Ο “Καλλικράτης” επιβάλλει την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με αυξημένη πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, δηλαδή πρέπει να εκλεγεί με τις ψήφους των δημοτικών συμβούλων, από όσο το δυνατόν περισσότερες παρατάξεις. Αν δεν συγκεντρωθούν τα 2/3 των ψήφων, δεν μπορεί να εκλεγεί Συμπαραστάτης. Με αυτό τον τρόπο, ο Συμπαραστάτης απολαμβάνει ευρύτερη διαπαραταξιακή αποδοχή και τα 2/3 αποτελούν εγγύηση για την ανεξαρτησία του θεσμού. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν διορίζεται από τον Δήμαρχο και αποτελεί την πρώτη αιρετή ανεξάρτητη αρχή.
Όσο αφορά στη διαδικασία, αρχικά ο Δήμαρχος προκηρύσσει τη θέση, αναρτώντας τη σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέχρι και την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου, στον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Στην συνέχεια, οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία το πρόσωπο που επιθυμούν. Εάν η ψηφοφορία αποβεί άκαρπη, δηλαδή δεν λάβει κάποιος την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, μπορεί να επαναληφθεί στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση, αλλά απαιτείται η ίδια αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Εάν και πάλι δεν εκλεγεί Συμπαραστάτης, ο Δήμαρχος θα πρέπει να προκηρύξει πάλι την θέση.

 

stde_arabatzis_ilioupoli_3[Π]: Ο θεσμός που υπηρετείτε κάνει ακόμα τα πρώτα του βήματα. Στο πλαίσιο αναθεώρησης του “Καλλικράτη”, ποιες βελτιώσεις κρίνετε ότι έχουν προτεραιότητα;
Γαβριήλ Αραμπατζής: Ο θεσμός του Συμπαραστάτη όπως και κάθε θεσμός θα κριθεί από τη λειτουργία του, τη διάρκεια του και την αποτελεσματικότητά του. Η αλήθεια είναι ότι κατά την περίοδο της πρώτης εφαρμογής του «Καλλικράτη» (2011-2014), ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν έτυχε της αναμενόμενης αποδοχής από τα δημοτικά συμβούλια, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να εκλεγούν μόνο 30 συμπαραστάτες και από αυτούς, ολοκλήρωσαν τη θητεία τους, παραμένοντας στις θέσεις τους έως τις 31/8/2014, μόλις οι 15 Συμπαραστάτες. Μόνο οι 161 δήμοι μπορούν να εκλέξουν συμπαραστάτη από τους 325 γιατί υπάρχει το πληθυσμιακό κριτήριο άνω των 20.000 κατοίκων. Κατά την τρέχουσα δημαρχιακή θητεία και μέχρι σήμερα έχουν προκηρύξει τη θέση του ΣτΔΕ 87 Δήμοι και έχουν καταφέρει να εκλέξουν ΣτΔΕ 32 Δήμοι. Ο κυριότερος λόγος που δεν καταφέρνουν να εκλέξουν ΣτΔΕ οι δήμοι, πιστεύω ότι είναι η προϋπόθεση της αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3 που θέτει ο νομός του Καλλικράτη. Για να προκηρυχτεί η θέση σημαίνει ότι ο Δήμαρχος επιθυμεί τη λειτουργία του θεσμού στο Δήμο. Η αποτυχία εκλογής του ΣτΔΕ ίσως οφείλεται στην απόπειρα επιβολής από πλευράς δημοτικών παρατάξεων, προσώπων που δεν λειτουργούν συνθετικά και συναινετικά, για την επίτευξη της αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3.
Η πρότασή μου για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό της διαδικασίας επιλογής συμπαραστάτη. Άλλωστε, ως δίκτυο συμπαραστατών, έχουμε προτείνει στο κ. Κώστα Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών να διατηρηθεί η αυξημένη πλειοψηφία 2/3 επί των παρόντων και όχι επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

[Π]: Στο γραφείο σας ποιος δημότης ή επιχείρηση μπορεί να απευθυνθεί και για ποια θέματα;
Γαβριήλ Αραμπατζής: Στον Συμπαραστάτη μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης, και όχι μόνο δημότης ή επιχείρηση, που έχει συνδιαλλαγή με τον δήμο, στην περίπτωση που θεώρει ότι αδικήθηκε, όταν δεν τον ικανοποιεί η απάντηση που έλαβε, αλλά και στην περίπτωση που δεν έλαβε καθόλου απάντηση, οπότε ξεκινάει μια διαδικασία διαμεσολάβησης, ώστε να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, ο πολίτης ή η επιχείρηση θα πρέπει να είναι ο άμεσα θιγόμενος και να προκύπτει κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες του δήμου ή των νομικών προσώπων του ή των επιχειρήσεών του.
Το φάσμα υποθέσεων που έχω αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα είναι μεγάλο, από φαινομενικά απλές υποθέσεις, όπως η σφράγιση εγγράφων ή βεβαιώσεων, μέχρι σύνθετα τεχνικά θέματα, καθώς και υποθέσεις που έχουν να κάνουν με οικονομικές διαφορές των πολιτών ή των επιχειρήσεων με τον Δήμο ή με ζητήματα καθαριότητας και πρασίνου. Όλες οι υποθέσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του δήμου www.ilioupoli.gr/symparastatis. Καλό θα ήταν οι συνδημότες μας να επισκεφτούν την ιστοσελίδα για να ενημερωθούν για το θεσμό του συμπαραστάτη. Εκεί θα βρουν αναρτημένο το κώδικα λειτουργίας του θεσμού, καθώς και το έντυπο διαμεσολάβησης, το οποίο μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά.

[Π]: Ο συμπαραστάτης δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, γιατί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς;
Γαβριήλ Αραμπατζής: Πολύ καλή η ερώτηση. Οι υπηρεσίες του δήμου όπως και τα διοικητικά όργανα και οι επιτροπές του δήμου εστιάζουν σε γενικές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της πόλης και, εάν θέλετε, αναπαράγουν προκαθορισμένες και γενικές πρακτικές χωρίς να εξετάζουν πάντα την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης. Ο Συμπαραστάτης είναι υποχρεωμένος να εξετάσει ενδελεχώς κάθε υπόθεση και να προτείνει, μέσω της διαμεσολάβησης, λύση, συμφώνα με την κρίση του. Η ενδελεχής έρευνα της κάθε υπόθεσης, όταν αναδεικνύει παραλήψεις από την υπηρεσία και νομικές παραβάσεις, δημιουργεί μια ιδιότυπη δέσμευση της διαμεσολάβησης, η οποία απορρέει από τις ίδιες τις διατάξεις που έχουν τυχόν παραβιαστεί. Οπότε, τυπικά, μπορεί η διαμεσολάβηση του συμπαραστάτη να μην δεσμεύει τις υπηρεσίες, ουσιαστικά, όμως, δεν μπορούν να την αγνοήσουν.
Ο συμπαραστάτης επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει και στο πλαίσιο της αρμοδιότητας περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής αρχής, διατυπώνει ειδικές προτάσεις που υποβάλλονται στον Δήμαρχο, στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα και αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

[Π]: Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τη δημοτική αρχή;
Γαβριήλ Αραμπατζής: Πολύ καλή. Πιστεύω πως ο καθένας μας προσπαθεί να κάνει την δουλειά του όσο καλύτερα γίνεται.
Ο θεσμός του ΣτΔΕ κάνει τα πρώτα του βήματα στην πόλη μας, στην ουσία στήνεται μια νέα υπηρεσία προς όφελος των πολιτών, η οποία διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας. Στον Δήμαρχο, Βασίλη Βαλασόπουλο και στην παρούσα δημοτική αρχή, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προσπάθησαν και κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία να εκλέξουν συμπαραστάτη, κάτι το όποιο δεν κατέστη δυνατόν. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι πολύ καλή συνεργασία υπάρχει και με τις δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες στηρίζουν το θεσμό και συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη. Ελπίζω, μέχρι το τέλος της θητείας μου, οι παρατάξεις που θεωρούν το θεσμό του συμπαραστάτη μια ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία να αναθεωρήσουν την άποψή τους.

stde_arabatzis_ilioupoli_1
[Π]: Ως γνωστόν, υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ Συμπαραστάτη και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου. Πώς σκέφτεστε το μέλλον σας στον δήμο;
Γαβριήλ Αραμπατζής: Το δημοτικό συμβούλιο μου έκανε την τιμή να με εκλέξει συμπαραστάτη, είμαι ο πρώτος συμπαραστάτης στην πόλη μας. Προσπαθώ να φέρω σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο που μου έχει ανατεθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Σίγουρα η εμπειρία που αποκτώ είναι μεγάλη, σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά οι μόνες σκέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, είναι πώς θα μπορέσω να φανώ χρήσιμος στους συμπολίτες μου. Προς γενική ενημέρωση, οι συμπολίτες μας μπορούν να συμβουλευτούν τον κώδικα λειτουργίας και τα
έντυπα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου www.ilioupoli.gr/symparastatis και είμαι στη διάθεση των πολιτών για κάθε σχετική ενεργεία στο πλαίσιο των καθηκόντων του συμπαραστάτη, περί διαμεσολαβητικής επίλυσης διαφορών μεταξύ άμεσα θιγόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων από προβλήματα κακοδιοίκησης που προκαλούν υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Τα παράπονα σας λοιπόν όχι μόνο στον Δήμαρχο αλλά και στον Συμπαραστάτη.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 5 Μαρτίου 2016]

Scroll to Top