Search
Close this search box.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αιτήσεις για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Ξεκινά από τις 12 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 23 Ιουνίου 2017 η υποβολή αιτήσεων γονέων που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την ερχόμενη σχολική χρονιά 2017-18.
Στο Βρεφικό Τμήμα μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/3/2015 έως 1/1/2017. Ενώ στο Παιδικό Τμήμα μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2013, 2014 έως 28/2/2015.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά τις ώρες 8.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. ως εξής:
Οι γονείς με βρέφη που επιθυμούν να τα εγγράψουν στο βρεφικό σταθμό της Βούλας, οι αιτήσεις και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες, θα γίνονται δεκτές στο δημοτικό παιδικό σταθμό της Βούλας, στην οδό Οδυσσέως και Πανός (τηλ. 210 8900023).
Οι γονείς με νήπια που επιθυμούν τα εγγράψουν σε παιδικό σταθμό της Βούλας, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο δημοτικό παιδικό σταθμό της Βούλας, στην οδό Οδυσσέως και Πανός (τηλ. 210 8900023).
Οι γονείς με νήπια που επιθυμούν τα εγγράψουν σε παιδικό σταθμό της Βάρης, οι αιτήσεις θα γίνονται στο δημοτικό παιδικό σταθμό της Βάρης, στην οδό Ιουστινιανού και Μουτούση 1 (τηλ. 210 8974745).
Αιτήσεις θα γίνονται επίσης δεκτές για οποιονδήποτε παιδικό ή βρεφικό σταθμό, με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου, η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ημερομηνιών εγγραφών και να αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, για εγγραφή βρεφικού – παιδικού σταθμού, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη 16671.

Κριτήρια επιλογής

Τα δύο βασικά κριτήρια που μοριοδοτούνται είναι η εντοπιότητα και το αν εργάζονται και οι δύο γονείς. Η εντοπιότητα υπολογίζεται τόσο για τους δημότες όσο και για τους κατοίκους του Δήμου, ενώ η εργασία των γονέων αφορά υπαλλήλους του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και ελεύθερους επαγγελματίες.
Επιπλέον μόρια και προτεραιότητα εγγραφής παίρνουν ειδικές κατηγορίες οικογενειών και παιδιών, όπως παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες (που εξισώνονται στη μοριοδότηση), μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με διαζευγμένους γονείς, άπορες οικογένειες κ.λπ.
Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτά εκτός μοριοδότησης τα παιδιά όσων εργάζονται στον Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου, ενώ οι υπάλληλοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εγγράφονται στη δυναμικότητα του Σταθμού, κατά ποσοστό 10% της δυναμικότητας του σταθμού, σε περίπτωση που δεν εγγράφονται κατά τη μοριοδότηση.
Η σειρά κατάταξης στους Πίνακες Μοριοδότησης κατά περιοχή (δύο στον αριθμό, δηλαδή Βάρη και Βούλα) και στον Πίνακα Μοριοδότησης των βρεφών γίνεται σε συνδυασμό της κλίμακας των κοινωνικών κριτηρίων με το ύψος των εισοδημάτων (από το χαμηλότερο στο υψηλότερο ποσό εισοδήματος) σε περίπτωση ισοβαθμίας των κοινωνικών κριτηρίων.
Και φέτος δίνεται η δυνατότητα για σε οικογένειες να ενταχθούν στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”. Οι αιτήσεις γίνονται ήδη δεκτές ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, eetaa.gr.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών είναι ότι τα παιδιά γίνονται δεκτά ανά “κύματα”, ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού. Η φοίτηση ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, όμως οι γονείς μπορεί να δεχθούν κλήση ότι γίνονται δεκτοί ακόμα και τον Νοέμβριο ή και αργότερα. Κατά κανόνα οι αιτήσεις για το Παιδικό Τμήμα ικανοποιούνται εξ ολοκλήρου, μιας και πολλά παιδιά που δεν γίνονται δεκτά εξ αρχής, συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε ιδιωτικούς σταθμούς, παραχωρώντας τη θέση τους στα υπόλοιπα παιδιά της λίστας κατάταξης. Δεν ισχύει δυστυχώς το ίδιο για το Βρεφικό Τμήμα, που έχει πολύ περιορισμένες θέσεις, σχετικά με τις αιτήσεις.

Τροφεία

Από την περσινή χρονιά ισχύει η υποχρέωση καταβολής τροφείων για τη φοίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Απαλλάσσονται από τροφεία οι οικογένειες που έχουν συνολικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα ως 25.000 ευρώ.
Συνολικά οι κλίμακες έχουν ως εξής:

Τα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης προς τον ΟΑΠΠΑ είναι τα εξής:
Έντυπο αίτησης εγγραφής / υπεύθυνης δήλωσης.
• Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης των όρων λειτουργίας των Σταθμών
Έντυπο Εμβολίων
Εκκαθαριστικό Εφορίας (Φορολογικό έτος 2017 που αφορά σε εισοδήματα έτους 2016)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατο (για αλλοδαπούς μεταφρασμένο)
Λογαριασμός (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.)
Βεβαιώσεις εργασίας γονέων και ενσήμων (ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν)
Για αλλοδαπούς: Απαραίτητη η άδεια παραμονής.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρέχονται διάφορα απαραίτητα έγγραφα, οι σχετικές αιτήσεις και έτοιμες φόρμες.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 27 Μαΐου 2017]

Scroll to Top