Search
Close this search box.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Ψηφίσθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων σε Ελληνικό – Αργυρούπολη

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Μετά τον Κανονισμό Πόλης και τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων, η διοίκηση Κωνσταντάτου έφερε στο δημοτικό συμβούλιο τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων.
«Στόχος του νέου Κανονισμού» τονίζεται ότι «είναι να διορθωθούν κενά και ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί από την έως τώρα λειτουργία των κοιμητηρίων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να προαχθεί ο εσωτερικός έλεγχος και να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη εξυπηρέτηση και εγγύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες». Η διοίκηση δεν χαρακτήρισε την δημιουργία του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων «εύκολη υπόθεση». Μάλιστα τόνισε ότι «ανήκουν σε δύο διαφορετικές Μητροπόλεις, ενώ το Νεκροταφείο Ελληνικού δεν διάθετε, όπως αυτό της Αργυρούπολης, ούτε κάποιον σύγχρονο Κανονισμό, αλλά ούτε και Τοπογραφικό!!».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου και δόθηκε σε διαβούλευση για μια μόνο εβδομάδα, ήτοι μέχρι τις 31 Μαρτίου οπότε και έληγε η διαβούλευση στις 15:00. Στη συνέχεια ήρθε ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 5 Απριλίου 2017 και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Λιάπη που δήλωσε Παρών. Οι παρατάξεις “Δημοτική Συνεργασία” και “Ξανά η πόλη μπροστά” ψήφισαν τον νέο κανονισμό μετά από τις παρατηρήσεις τους που καταγράφηκαν.
Λίγες ημέρες μετά την ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο (11.4.2017) εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο και έγκριση.
Ο κανονισμός περιλαμβάνει συνολικά 3 Κεφάλαια, 36 Άρθρα και 6 Παραρτήματα, που καλύπτουν όλα τα θέματα που συνάδουν με τον στόχο του Κανονισμού, αλλά και για την αναμόρφωση – επέκταση των Κοιμητηρίων του Δήμου. Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων, διαμορφώθηκε από την τροποποίηση προηγούμενων κανονισμών και την προσθήκη νέων διατάξεων που κρίθηκαν αναγκαίες μετά τη συγκρότηση του ΚαλλικρατικούΔήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγματα εκτός συναλλαγής (966 Α.Κ.), επί των οποίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 του Α.Κ. μπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του Δήμου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, δεν κληρονομείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις Οικογενειακές Οστεοθυρίδες.
2. Σε κάθε Δημοτική Ενότητα λειτουργεί το αντίστοιχο Δημοτικό Κοιμητήριο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Κοιμητήριο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή, που χρησιμοποιείται για την ταφή ανθρωπίνων πτωμάτων ή τμημάτων τους.
2. «Ανθρώπινο πτώμα» ή απλά «πτώμα» ονομάζεται το σώμα του θανόντος ατόμου σε οποιαδήποτεκατάσταση και αν βρίσκεται.
3. «Συνηθισμένος τάφος» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίου που χρησιμοποιείται γιατην τοποθέτηση ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του.
4. «Κτιστός τάφος» ή «Θόλος» ονομάζεται οποιαδήποτε μόνιμη κατάσταση μέσα στο Κοιμητήριο, που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ανθρωπίνων πτωμάτων ή τμημάτων τους, μέσα σε αεροστεγώς κλεισμένους χώρους (φερετροθήκες).
5. «Κρύπτη» ή «φερετροθήκη» ονομάζεται ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον κτιστό τάφο, στον οποίο τοποθετείται το πτώμα ή τμήματά του.
6. «Ομαδικές κρύπτες» ονομάζονται δύο ή περισσότερες κρύπτες με κοινό άνοιγμα εισόδου από τον κτιστό τάφο.
7. «Ταφή» ονομάζεται η τοποθέτηση του ανθρωπίνου πτώματος ή τμημάτων του μέσα στο συνηθισμένο τάφο και η κάλυψή του με χώμα ή η τοποθέτησή του μέσα σε κρύπτη και η αεροστεγής σφράγισή του.
8. «Κενοτάφιο» ονομάζεται οποιαδήποτε κατασκευή ή κτίσμα μέσα στο Κοιμητήριο, αφιερωμένο στο νεκρό ή τους νεκρούς, το οποίο όμως δεν περιέχει το πτώμα ή τα πτώματά τους.
9. «Νεκροθάλαμος» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος χώρος σε κοιμητήριο κατάλληλος για τηνπροσωρινή τοποθέτηση σ’ αυτόν ανθρωπίνων πτωμάτων.
10. . «Ανακομιδή νεκρού» ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των οστών του νεκρού, ύστερααπό την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν αλλού.
11. «Οστεοφυλάκιο» ονομάζεται οποιοσδήποτε στεγασμένος ή κλειστός χώρος στο κοιμητήριο, που περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για την φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών.
12. «Χωνευτήριο» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος ενός κοιμητηρίου που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακομιζομένων νεκρών.
13. «Άφλεκτα υλικά» δομήσεως ονομάζονται τα υλικά που έχουν θερμοκρασία αναφλέξεως πάνω από 550oC.
14. «Οστεοθυρίδα» ορίζεται ο Δημοτικός χώρος που προορίζεται για τη φύλαξη των οστών τωνανακομιζομένων νεκρών, καθώς και των δοχείων φύλαξης της τέφρας στις περιπτώσεις καύσεως τωννεκρών.
15. “Εθιμικός τάφος” είναι ο τάφος στον οποίο είναι θαμμένοι κάτοικοι ή δημότες ποντιακής καταγωγής από τις πρώτες ή παλιές οικογένειες του Ελληνικού και ενυπάρχουν πάνω από εννέα δεκαετίες μεπρωτοβουλία του Συλλόγου «Ένωση Ποντίων Σουρμένων», ιδρύσεως 1924 και των πρώτων αποικιστών στο Ελληνικό στα πλαίσια του «ταφικού εθίμου»
16. “Οικογενειακός τάφος” ορίζεται ο τάφος με τη σύσταση του οποίου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωματαφής μέσα σ’ αυτόν, του προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε, του ή της συζύγου του, των κατευθείαν γραμμή ανιόντων και κατιόντων του περιλαμβανομένων των συζύγων ή των συζύγων και των απογόνων τους, τον πατέρα ή τη μητέρα της συζύγου ή του συζύγου του καθώς και των αδελφών του οι οποίοι δεν έχουνδική τους οικογένεια. εν γένει στον οικογενειακό τάφο ενταφιάζονται και όσα πρόσωπα προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Τα κοιμητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής:
1. Δημοτικό Κοιμητήριο Αργυρούπολης (Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ.: 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ)
2. Δημοτικό Κοιμητήριο Ελληνικού (Χρυσάνθου Τραπεζούντος και Αναστάσεως ΕΛΛΗΝΙΚΟ)

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
1. Όλα τα Κοιμητήρια του παρόντος Κανονισμού ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
2. Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των Κοιμητηρίων και υποβάλλει σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο κάθε μιας εκ των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για την εύρυθμη, την ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα τάφων του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Ενότητάςτου, στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της δημοτικής κοινότητας, την προέγκριση της κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων την έκδοση αδειών για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών είναι ο Πρόεδρος της κάθεΔημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 83 και παρ. στ’ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4144/2013 – ΦΕΚ Α’ 88) σε συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΟΙΚΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηριακών ναών ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Οποιαδήποτε εργασία σε μη ενοριακό ναό θα γίνεται μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ ΣΕ ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
1. Στα δημοτικά κοιμητήρια ενταφιάζονται όλα τα θανόντα ανά Δημοτική Ενότητα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη δημοτικότητα, εθνικότητα ή θρήσκευμα (άρθρο 6, Α.Ν. 582/1968 ΦΕΚ 225 Α). Ο Δήμος υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο ενταφιασμού εντός των Κοιμητηρίων του, σε κάθε αποθανόντα εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας εντός της οποίας υφίσταται το Δημοτικό Κοιμητήριο.
2. Αποδεικτικό στοιχείο μονίμου κατοικίας είναι το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του θανόντος, ή το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή το εκκαθαριστικό σύνταξης. Αποδεικτικό στοιχείο γιαθανόντες, μη μονίμους κατοίκους στις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας είναι το Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου, όπου αναφέρεται ο τόπος που επήλθε ο θάνατος, στις περιπτώσεις όπου οθανών είναι συγγενής πρώτου βαθμού με τον Δημότη ή μόνιμο κάτοικο και μόνο εφόσονδιαπιστώνουν επάρκεια τάφων τριετούς χρήσης.
4. Οι Δημότες μας που είναι μόνιμοι κάτοικοι άλλων Δήμων της χώρας ενταφιάζονται με κοινή έγκρισητου αρμοδίου Προέδρου της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας και του Δημάρχου ή του αρμοδίουΑντιδημάρχου, εφόσον διαπιστώνουν επάρκεια τάφων τριετούς χρήσης.
5. Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός των κοιμητηρίων του Δήμου μας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπει ρητά ο Νόμος.
6. Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται εάν δεν προσκομιστεί στην Υπηρεσία του Κοιμητηρίου ληξιαρχικήπράξη θανάτου. Η θέση ταφής θα προσδιορίζεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, χωρίς την παρέμβαση γραφείων τελετών.
7. Η ταφή επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως διαπιστωθέντα θάνατο και στην περίπτωση νεκροτομής του πτώματος αμέσως μετά από αυτήν.
8. Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον τηρήθηκαν κατά τη μεταφορά οι διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 και του Ν. 1315/1983 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΚΤΑΦΗ ΠΡΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Η για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της εκπνοής της τριετίας ενεργείται μόνο κατόπιν αδείας της Εισαγγελικής Αρχής και μετά την καταβολή των οριζομένων δικαιωμάτων που αναφέρονται με την εκάστοτε ισχύουσα Κανονιστική Απόφαση καθορισμού των δικαιωμάτων και τελών των Κοιμητηρίων του Δήμου μας.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
1. Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στα Κοιμητήρια, αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων πλην αυτών της Υπηρεσίας καθαριότητας και των συνεργείων του Δήμου. Η μεταφορά των απαραίτητων, για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης και διαρρύθμισης των τάφων, υλικών θα διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ηείσοδος τροχοφόρων που μεταφέρουν ανάπηρους, υπερήλικες και άλλα πρόσωπα ύστερα απόσχετική άδεια του εφόρου του Νεκροταφείου.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους, όσοι έχουν μαζί τους ζώα συντροφιάς όπως και σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης, σε επαίτες, σε μικροπωλητές και διανεμητές έντυπου υλικού μεδιαφημιστικό ή μη περιεχόμενο, καθώς και σε παιδιά κάτω των 10 ετών που δεν συνοδεύονται απότους γονείς ή κηδεμόνες τους ή ενήλικες.
3. Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής πράξη ή εκδήλωση. Ο μη συμμορφούμενος προς τα ανωτέρωκαλείται να εγκαταλείψει το Νεκροταφείο, σε περίπτωση δε άρνησης ή δυστροπίας του θαπαραδίδεται στους φύλακες ή τα οικεία αστυνομικά όργανα.
4. Απαγορεύεται απολύτως η παρενόχληση των επισκεπτών των Κοιμητηρίων καθώς και κάθε διαπραγμάτευση εντός του Νεκροταφείου μεταξύ αυτών και των εργολάβων, κηπουρών, εργατών και πάντων των εργαζομένων σ’ αυτό προσώπων.
5. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου έναντι αμοιβής ή και χωρίς αμοιβή να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε περιποίηση τάφων, άναμμα καντηλιών και κεριών. Διαπιστωμένης της παραβάσεως θα κινείται κατά αυτού η εκ της Νομοθεσίας προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Απαγορεύεται η εντός του Νεκροταφείου έκθεση ή πώληση οποιονδήποτε πένθιμων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των ανθέων, καθώς και η ανάρτηση διαφήμισης, οιασδήποτε μορφής ή οιουδήποτε αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο του νέου κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΚΚΩΡ7-ΒΙΥ.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 22 Απριλίου 2017]

Scroll to Top