Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα Επικοινωνίας ζητά ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

Σε αναζήτηση νέου ειδικού συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας βρίσκεται ο Δήμαρχος Γλυφάδας σύμφωνα με την γνωστοποίηση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια την 1η Απριλίου 2019 (ΑΔΑ: ΨΥΣΦΩ91-Ρ2Γ). Στην γνωστοποίηση αναφέρεται ότι πρόκειται για πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δε θα υπερβαίνει τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Ο ειδικός συνεργάτης θα ασχολείται ως συνεργάτης Δημάρχου σε θέματα δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης δράσεων, επαφών, γραπτών και λοιπών επικοινωνιών, με φορείς και οργανώσεις.

Τα κριτήρια για την πλήρωση της θέσης θα έλεγε κανείς πως δεν είναι «αυστηρά», αντιθέτως γενικής φύσεως αφού δεν ζητείται καν πτυχίο επικοινωνίας, μάρκετινγκ, πολιτικών επιστημών ή κάτι συναφές. Όπως επίσης δεν ζητείται προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

  1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
  2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
  3. Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  4. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι μόλις δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή από την 1η Απριλίου οπότε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Δήμου Γλυφάδας. Αν και ο αριθμός πρωτοκόλλου 10690 είναι προγενέστερος με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2019. Ενώ δεν αναφέρεται πουθενά αν έχει γίνει δημοσίευση της στον έντυπο τύπο όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Έντυπα για τις αιτήσεις θα χορηγούνται από το γραφείο Προσωπικού του Δήμου Γλυφάδας.

Scroll to Top